خلیل عالی نژاد  روانش شاد

ثنای علی 01
پادشاه خوبان 02 
مولا امیر المومنین 03
دست تو لا 04
تو حیدر من 05
مولا جانم 06     

07 محمد پیامبر
 محمد 08

01 02

03 04

05 06

 07 08

درویش امیر حیاتی روانش شاد

 

Darvish Amir Hayati 1 - https://www.youtube.com/watch?v=v1KwKX3ySzM

Darvish Amir Hayati 2 - https://www.youtube.com/watch?v=VS3eRgsSczc

عزیز میلن روانش شاد

Aziz Mian Qawwal - Mujhe Aazmane Waale - https://www.youtube.com/watch?v=X1ifV2yQLOg

برادران صابری روانشان شاد

Sabri - Allah Hoo - https://www.youtube.com/watch?v=LXUnCwkrotg

Sabri - La Ilah Ki Boli Bol - https://www.youtube.com/watch?v=-tf-tbij2k8

Khwaja Ka Diwana

Tajdar-E-Haram

Ya Mustapha

La Ilaha Il-Allah

============================

Alhaaj Imran Sheikh Qadri Attari - Waqt-E-Dua Hai - https://www.youtube.com/watch?v=AswlaOaJKmY&feature=related

Nach oben