سازهای موسیقی

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

 

موسیقی از ساز بر می خیزد و هر ساز نیز ساخته دست مردم آن منطقه میباشد
بدین ترتیب هر ساز یک هویت فرهنگی میدارد
 سازها از قدیم در ایران مانند دیگر فرهنگها و ملل نقش مهمی را در سنتها و جشنها بازی کرده و می کنند

مهم است که سازهای ایرانی سازهای ایرانی بمانند و هویت خود را حفظ کنند زیرا که از این سازها نوای ایرانی به گوش میرسد
  

سازهای نواحی ایران شامل دو بخش می باشد

علاوه بر این تقسیم بندی هر یک از این بخش‌ها از نظر سازشناسی در دسته‌های سازهای زهی زخمه‌ای و کمانی، سازهای بادی زبانه‌دار و بی زبانه و سازهای کوبه‌ای خودصدا و پوست‌صدا مرتب شده‌اند

انواع سازهای ایرانی و ساختمان انها


از حیث جنس سه نوعند: - فلزی - سفالی - چوبی و از لحاظ نوع وشکل تولیدصوت به سه گروه تقسيم می‌شوند: 1-سازهای زهی مانند : تار، دوتار، سه تار، عود، تنبور، بربط، چگور، رباب، قانون (زخمه‌ای)، کمانچه، سرود (آرشه‌ای)، سنتور(زهی – کوبشی) 2- سازهای بادی : فلوت، نی، قره نی، نی انبان، کرنا، با لابان، وزله، سرنا، نفیر، دونیه، شمشال 3- سازهای ضربی : دایره، دهل، تنبک، نقاره، سنج، طاس ، دف طبقه بندی شده‌اند . صدای حاصل از یک ساز به جنس و شکل ساختمان آن و طبعا" به ساخت صحیح و دقیق آن بستگی دارد


سازهای فلزی که معمولا" از جنس برنج یا مس هستند، به طریق "ریخته گری یا چکش کاری" ساخته می‌شوند . سازهای سفالی، همانطور که از نام آن پیداست از جنس سفال ( گل رس پخته شده ) می‌باشد . برخی تنبک‌ها و سازهای بومی مانند طاس‌های پوستی و فاقد پوست از سفال – دستی یا با چرخ ساخته می‌شوند
 سازهای چوبی به طریق "تراش و برش" ساخته می‌شوند . این گروه از سازها بیشترین و متنوع ترین سازها را درخود جای می‌دهد و آنجا که سخن از نواختن یا ساختن سازهای ایرانی است بیشتر این سازها در ذهن تداعی می‌گردد . اکثریت سازهای زهی و برخی سازهای ضربه‌ای به این روش ساخته می‌شوند

دولت ایران بایس در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید حفاظت از ساخت و گسترش سازهای ایرانی را وظیفه خود دانسته و در گسترش آن در بخش روستایی وئ شهری و استانی بکوشد
 

مجید بهرام بیگی

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/21.html 21 نگاه کنید

Nach oben