قرعه کشی فرهنگی و ورزشی

روزهای سختی را در کشور می گذرانیم . وضع اقتصاد ما بدرستی وضع بدی است و آنهم دلایل بسیاری دارد.

نقت را میتوان طلای سیاه نامید ولی از سوی دیگر نفت را میتوان واقعاً لجن سیاه نیز نامید. نفت برای ایران هم خوشبختی و هم بدبختی به همراه آورد ولیکن این بدبختی تقصیر نفت به خودی خود نبود بلکه آن کاری را که سیاستمداران !!؟؟ ایران با آن کردند بدبختی به بار آورد.

نفت و گاز ایران نسلهایی از سیاستمداران تن پرور و تنبل برای ایران به ارمغان آوردند ؛ آنهایی که با پول نفت خرید کردند و مردم را راضی نگهداشتند بدون اینکه واقعاً به زیر بنای اقتصادی ایران فکری کنند

اگر پس از یک قرن وجود نفت و گاز در کشور ما هنوز در تمامی کشور خطوط راه آهن مدرن مانند دیگر کشورهای مدرن نداریم ، هنوز در تمام کشور حتی یک کشاورزی مدرن و با وسایل مدرن مانند دیگر کشورهای مدرن نداریم ، هنوز خود قادر به ساختن اتوموبیل و کامیونهای مدرن نیستیم ، حتی یک سیاست تولید پوشاک ملی نداریم ، در کشور با این همه طبیعتهای زیاد و دیدنیهای فرهنگی یک صنعت مدرن و خوب گردشگری مانند کشورهای مدرن و پیش رفته نداریم ، هنوز نمی دانیم چگونه از محیط زیست خود مانند کشورهای مدرن دیگر حفاظت کنیم ، حتی در تمامی سطح کشور مراکزی برای بسته بندی مواد غذایی و سردخانه های بزرگ نداریم ، ... را مدیون سیاستمداران ؟؟!! تن پرور و تنبل خود هستیم

اگر نگاهی به کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور در آسیا و آلمان و هلند و اطریش در اروپا بیاندازیم میبینیم که این کشورها پس از جنگ دوم جهانی جز خرابه چیزی بیش نبودند و با نداشتن گاز و نفت هم کنون وضع بسیار بسیار بهتری از ما دارند ؟

دلیل چیست ؟

دلیل این است که سیاستمداران آنها تنبلی نکرده و وضعیت خود وامکانات خود را رصد کردند و به  برپا کردن ساختارهای اولیه و اصلی کشور پرداختند و جلو و جلو تر رفتند و اینجا خلاقیت مردم از روی ناچاری به کمک دولت آمد زیرا که مجبور بودند بر روی پای خود به ایستند برای مثال میبینیم که این کشورها به سوی انرژی اتمی روی آوردند تا مستقل از انرژی باشند

حال عده ای می گویند که این درست نیست و آنها میلیاردها دلار برای خرید نفت و گاز می پردازند ولی این یک نگاهی کوته نظرانه به این مطلب است زیرا که :

این کشورها انرژی اصلی خود را از این نیروها تأمین میکنند و باقی را برای اتوموبیل و کارخانه ها استفاده می کنند ولیکن این به این معنا نیست که آنها استقلال انرژی خود را ندارند زیرا میتوانند حتی کارخانه هایی تولید کنند که با انرژی باد و خورشیدی نیز کار کنند یا اتوموبیلهای الکتریکی تولید کنند ، پس سوال این است : پس چرا نفت و گاز میخرند ؟

دلیل آن این است که اگر آلمان و ژاپن و کره نفت و گاز از ایران و عربستان  نخرند این کشورها هم پولی نخواهند داشت تا کالاهای سنگین و گران قیمت صنعتی آنها را بخرند ، در واقع آنها برای خود خرید می کنند !!

در این وضع سیاستمداران ما برای جلوگیری از تنش و شورش به احتیاجات اولیه مردم میرسند تا به قول معروف سرشان زیر آب نرود و خفه نشوند

این چهارپای احتیاجات اولیه کدام ها هستند ؟ خوراک ، پوشاک ، دارو ، مسکن

خوب این از سویی درست است ولیکن انسان فقط یک جسم نیست و روح هم دارد و برای راضی نگهداری روح نیز بایس تلاش کرد تا جامعه به سوی افسردگی و دل زدگی و یأس گرایش پیدا نکند که این عوامل نیز میتوانند در دراز مدت به شورش و تنش بیانجامند

این دوپای احتیاجات روحی و اولیه انسانها کدام ها هستند ؟ فرهنگ و هنر ،  ورزش 

متأسفانه اغلب به اینگونه است که پس از احتیاجات چهار پایه اولیه دیگر پولی زیاد برای دولت برای برآوری احتیاجات روحی جامعه نمیشود و میبینیم که کشور ما در این مورد فقیر است

در شهرهای استانها که بیش از یک میلیون جمعیت دارند ( در ایران صد شهر می باشند!!) بایس یک مجموعه ورزشی کامل داشته باشیم که نداریم ؛ مجموعه ای که نوجوانان و جوانان و اصولاً همه بتوانند به ورزشهای مختلف بپردازند

در شهرهای استانها که بیش از یک میلیون جمعیت دارند ( در ایران صد شهر می باشند !!) بایس یک مجموعه فرهنگی کامل داشته باشیم که نداریم ، مجموعه ای که نوجوانان و جوانان و اصولاً همه بتوانند با هنرهای مختلف ملی آشنا شوند و یاد بگیرند و بپردازند

در شهرهای ما بسیاری از مراکز مهم توریستی و دیدنی در حال نابودی هستند که این ارزش ها دیگر بر نمی گردند و بسیارضرر آورست و بایس کاری کرد

خوب ولی چه کار بایس کرد ؟

از آنجایی که توان دولت محدود است و از سوی دیگر احتیاج مردم به این اماکن شدیدآ احساس میشود بایس دولت امکاناتی را به مردم بدهد تا خود آستین را بالا بزنند ودولت را کمک کنند

 

من پیشنهاد ایجاد صندوق ورزشی فرهنگی را میدهم

 

یعنی چه ؟

نخست سازمان صندوق قرعه کشی ورزشی فرهنگی ایجاد میشود

این سازمان زیر نطر افرادی انتخاب شده از مردم با سوابق فرهنگی و ورزشی و دولت اداره خواهد شد

استانها لیستی از نیازهای ورزشی فرهنگی خود را به این سازمان میفرستند

برنامه ای هفتگی در تلویزیون به عنوان " حمایت از فرهنگ و ورزش ایران" برپا میشود

در این برنامه پروژه ای که احتیاج به ساخت یا تعمیر دارد معرفی میشود

در طول هفته برگه های قرعه کشی (بخت آزمایی)  در فروشگاه هایی فروخته و برگه ها رسمی و تإیید میشوند

در این برنامه تلویزیونی قرعه کشی میشود و برنده این قرعه کشی معلوم میشود

مقداری معین (در صدی ) از پولهای جمع شده به برنده تعلق می گیرد و باقی پول به پروژه برای تعمیر یا ساخت زیر نطر سازمان تعلق می گیرد

به اینگونه میتوان هزارها ثروتمند جدید در ایران از یک سو واز سوی دیگر برنامه های فرهنگی ورزشی را گسترش دهیم.

 

مجید بهرام بیگی

2017

 

هرگونه کپی برداری از بخشی و یا تمامی مطالب یا ظاهر، عملکرد و یا طرح های سایت بدون اجازه و بدون ذکرمنبع و نام نویسنده و نام سایت از مراجع قانونی درایران و اطریش پیگیری میشود 

 

Nach oben