+حمله موشکی از یمن، پیام ایران به عربستان بود که اجازه دور زدن تنگه هرمز را به شما نخواهیم داد. 

آذربایجان ، عاشق ایران. 

ایران نه یک امیرنشین جعلی است و نه مثل ما کشور را به دیگران فروخته.

این یک رسوایی بود ایران علیه اردوغان یکپارچه شد واقعا یک دیپلمات نبود اردوغان را راهنمایی کند؟.

با امضا این توافق نامه نفوذ ایران در سوریه گسترده تر خواهد شد.


بیرون کردن ایران از سوریه! چنین چیزی شدنی نیست.گفت و گوی کارشناسان ترک درباره قدرت منطقه ایران.

پاسخ قاطعانه و شنیدنی مدیر شبکه قدس ترکیه به فردی که ایران رامتهم به عدم حمایت ازمسلمانان میکند.

پروفسور اونال استاد دانشگاه Maltepe استانبول ایران لقمه ای بسیار بسیار بزرگتر از دهان آمریکا است.

توافق نظام های پادشاهی و رژیم صهیونیستی برای بقا نگرانی و مقابله با نفوذ منطقه ای ایران.

در آینده چیزی به نام عربستان سعودی وجود ندارد اسماعیل بندی دریا کارشناس مسائل غرب اسیا از ترکیه.

دشمنی با ایران خطرناک است.


دولت باغچلی، رهبر حزب ملی ترکیه ترور دانشمند ایرانی،بعدازترورسلیمانی، بزرگترین جنایت علیه ایران است.

رزمایش نزاجا در جنوب شرق 

روایت ژنرال ترک از نبرد منطقه‌ای ایران و آمریکا.  

روایت کارشناس ترک از مداخله ایران در منطقه. 

ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه در حمایت آذربایجان باید مراقب باشیم،باایران و روسیه این مشکل را حل کنیم. 

کارشناس ترک حاضر در اذرباییجان شرقی در مصاحبه با شبکه اولوسال ترکیه تمام دروغ هایشان را بر ملا کرد. 

گزارش شبکه ترکیه از مرکز خریدی که تبدیل به بیمارستان شد.

گزارشی از اعزام نیروهای مسلح ایران به مرزهای شمالی کشور.

متهان دمیر کارشناس ترک ایران باهوش عمل می‌کند و به دنبال گسترش نفوذ خود است. 

مزرعه موشکی          یاسر احسان پسر ایرانی آذری در اذربایجان باکو آهنگ میخواند.

میخواهند ما را با ایران و روسیه درگیر کنند.

ویدئوی زیبا از چنگیز حبیبیان هنرمند عزیز آذری در واکنش به هذیان‌گویی اردوغان.    

بررسی تاریخ روابط ایران و ترکیه ایران همسایه ریشه‌دار و تغییرناپذیر.

نفتکش های ایرانی، اعتبار آمریکا را زیر سؤال بردند.

دفاع قاطع کارشناس ترک از ایران علی رغم تحریم ها ایران پیشرفت چشمگیری در فناوری ها و پزشکی داشته استNach oben