آرشيو بيروت ، خبرگزارى جمهورى اسلامى

 

خانم "دلال عباس " استاد زبان فارسى دانشگاه لبنان روز شنبه گفت :  پيشگامان شعر نو عرب از شاعران معاصر ايرانى بويژه "نيمايوشيج " بنيانگذار شعر نو در ايران تاثير پذيرفته اند.  وى روز شنبه در ميزگرد دفتر "ايرنا" در بيروت ، ضمن مقايسه ى ادبيات  ايران و عرب افزود : بارها در همايش هاى علمى در قاهره ، دمشق و بيروت  گفته ام که بايد درباره تاثير پذيرى "بدرشاکر" و "عبدالوهاب بياتى" از  پيشگامان شعر نو عرب از نيمايوشيج تحقيق و پژوهش انجام داد.  استاد دانشگاه لبنان خاطر نشان کرد : نيما سال پيش تر از شاعران شعر  نو عرب اين هنر را عرضه کرد و سپس شاعران عراقى با تحولات شعر در ايران  آشنا شدند و "نازک الملائکه " شاعره بزرگ و از بنيانگذاران شعر نو عرب و  نيز پدرش با زبان فارسى آشنايى داشته اند.

 

  دلال عباس اضافه کرد : با توجه به اهميت شعر نيما و اين که پلى ميان شعر قديم و جديد ايران است ظرف سالهای گذشته کوشيدم مهمترين شعرهاى وى را به  عربى ترجمه و در روزنامه لبنانى "السفير" به چاپ برسانم که با استقبال  بسيارى از اديبان اين کشور روبرو شد.  استاد دانشگاه لبنان درباره تفاوت شعر کلاسيک و معاصر افزود : شعر  نبايد وزن و آهنگ موسيقايى خود را از دست بدهد و نيمايوشيج تلاش کرده است  که اين ويژگى را در شعر نو حفظ کند.

 

  وى با اشاره به ابعاد انسانى و آهنگين بودن شعر نو فارسى تصريح کرد :  شعرهاى نو و نيز کلاسيک ايران مانند شعرهاى حافظ، سعدى و مولانا نگاه به  آينده و سرنوشت انسان دارد و از ناحيه محتوا هم جديد و غنى است .  دلال عباس افزود : به دليل علاقه و پيوند من با زبان فارسى توانستم شيخ  بهايى متفکر و اديب ايرانى دوران صفويه را بشناسم و آثارش را به عربى  ترجمه کنم و چون با زبان و ادبيات عرب هم آشنا هستم به اين تجربه دست  يافتم که شناخت زبان و ادبيات فارسى براى شناسايى عميق تر و معرفى زبان و  ادبيات عرب بسيار مفيد است .  وى درباره وضعيت زبان و ادبيات فارسى در جهان عرب گفت : زبان فارسى  اکنون در مصر بهترين جايگاه در ميان کشورهاى عربى را دارد و ميراث فرهنگى ادبى ايرانيان در ميان اين کشورها توسط مصرىها  ترجمه  شد.

 

  استاد دانشگاه لبنان اظهار داشت : اکنون بيش ازچندین گروه تدريس زبان  فارسى در سراسر دانشگاه هاى مصر وجود دارد که به دانشجويان زبان فارسى  دانشنامه کارشناسى تا دکترا مىدهند و مشهورترين آنها دانشگاه هاى "عين  شمس "، "قاهره " و"اسکندريه " هستند.  دلال عباس اضافه کرد : از زمان "طه حسين " متفکر مصرى که بخش خاورشناسى  در دانشگاه هاى مصر تاسيس شد تاکنون زبان هاى شرقى مانند فارسى، ترکى و  عبرى در آنجا تدريس مىشود اما اهتمام به زبان فارسى بيش از بقيه زبان ها  است و يکى از دلايل آن تلاش "عبدالوهاب عزام " انديشمند و اديب مصرى است .  وى تاکيد کرد : اهتمام به زبان و ادبيات فارسى در مصر محدود به  علاقمندان و دانشجويان اين رشته نيست بلکه دانشجويان علوم سياسى، مشاوران  سياسى مقام ها و دست اندرکاران وسايل ارتباط جمعى مايل به آموختن زبان  فارسى هستند.  به گفته دلال عباس در دانشگاه هاى سوريه و لبنان گروه جداگانه براى  تدريس زبان و ادبيات فارسى وجود ندارد اما اين رشته به عنوان زبان دوم به  دانشجويان ارايه مىشود.  وى اظهار داشت :  سال پيش زبان فارسى از جايگاه خوبى در لبنان  برخوردار و اين رشته در آستانه تبديل شدن به گروه در دانشگاه هاى اين کشور بود اما آغاز جنگ داخلى  و بىتوجهى دو جانبه موجب رکود اين  درس در دانشگاه هاى لبنان شد.  استاد لبنانى گفت : به دليل وجود تساهل و آزادى در لبنان و احترامى که  همه گروه ها و طوايف اين کشور نسبت به هم و ديگر ملت ها دارند، ايران و  مراکز فرهنگى آن از فرصت ارزشمندى براى تقويت آموزش زبان فارسى و معرفى  فرهنگ و تمدن ايرانى برخوردارند.  وى افزود : لبنان به عنوان مرکز کتاب و فرهنگ جهان عرب مىتواند به  دروازه اى براى انتقال فرهنگ ايران به جهان عرب و غرب تبديل شود و مقام هاى فرهنگى ايرانى با بهره گرفتن از مشهورترين انتشارات جهان عرب مىتوانند  نسبت به معرفى دستاوردهاى فرهنگ ايران در زمينه قصه و شعر اقدام کنند.  دلال عباس که زبان و ادبيات فارسى را در ايران فراگرفته ، کتابهاى  " بهاءالدين عاملى، اديب و انديشمند" و "قرآن و شعر" را تاليف کرده است .  وى همچنين کتاب " قبض و بسط تئوريک شريعت "، "موش و گربه " از شيخ بهايى و "اسلام گرايان در جامعه تکثرگرا" را ترجمه کرده است .  

http://www.majidbahrambeiguy.at/arya-bahram-neveshte-ha-texts-textes-texte/empty(44).html

Nach oben