حجاب یک طرز فکرست و اگر کسی مطلع نشود که چرا حجاب برای زن ومرد

خوبست به آن عمل نمیکند و اگر مجبور شود با آن ستیزگی میکند

ما نبایس حجاب را از لحاظ دینی که اسلام و پیامیر و امام و قرآن این را گفته و بس برای جوانان و مردها زنها توجیه کنیم بلکه فواید حجاب را برای زن و مرد و تإکید می کنم زن ومرد را بایس با استدلال  و دلایل منطقی در همان دبستانها آغاز کرد که نتایج بی حجابی زن ومرد چه مشکلاتی برای آنها ببار می آورد

خوب اگر کسی به اسلام اعتقاد نداشت حجاب را هم قبول نخواهد کرد ولی اگر به حجاب به یک مسئله اجتمایی بنگرد میتواند حتی حجاب را بپذیرد

مشکل دیگر ما در ایران این است که دورویی سیاسی رواج دارد

اگر کسی بیاید و بگوید ما مسئول حجاب در جامعه ایرانی اسلامی نیستیم و دیگران مسئولند پس بایس شجاع و مرد باشد و بگوید بدنبال یک جامعه سکولار هستم مانند اروپا

حقیقت چیز دیگری است

در ایران همه افرادی که از لحاظ سیاسی فعال هستند با قرآن به قانون اساسی قسم خورده اند و همگی بایس برای حفظ قانون اساسی اسلامی بکوشند که یک گوشه اسلام حجاب است

پس کسی در هر مقام دولتی هم باشد نمیتواند از زیر پذیرفتن مسئولیت حجاب شانه خالی کند

مسئله دوم حجاب مردهاست که بهتر از زنها نیست

فراموش نکنیم پس از به قدرت رسیدن پدر شاه در ایران فقط کشف حجاب از زنان نشد بلکه کشف حجاب از مردان نیز شد و بسیاری از پوشاک زیبا و سنتی مردها از بین رفت

در همه تاریخ ایران مرد سر برهنه و لخت بدون کلاه و عمامه نبود تا رضا شاه آمد

در هیج زمانی مردها لباس باز با نشانی از برهنگی دستها و سینه را نمیتوان یافت

 حال چرا مردهای ایران سر برهنه هستند؟؟

حال چرا مردهای ایران با لباسهای آستین کوتاه و یقه باز در شهر ظاهر میشوند؟؟

حال چرا مردها لخت در دریا در جلوی چشمان دیگران و دیگر زنها در آب میروند؟؟

اینها را زنها به حق نوعی تبعیض میبینند

اگر آقایان در مجلس سر برهنه حاظر نشدند و کلاهی ایرانی بر سر گذاشتند و از پوشیدن لباسهای غربی باز پرهیز کردند

اگر قانونی برای ممنوعیت شنا کردن مردان لخت در دریا صادر کردند

حرف انها را جدی میگیرم و گرنه هیچ

اگر واقعإ هدف مبارزه با بد حجابی یا بی حجابی است بایس برابر و به حق و مردانه و زنانه باشد و این کار سختی نیست ولی اراده سیاسی وجود ندارد زیرا میخواهند دوباره انتخاب وبه پستهای سیاسی برسند و نمیخواهند گروهی را از دست بدهند

قضیه فقط همین است و بس

تنها کافی است از ورود زنان و مردان بدحجاب در مراکز دولتی جلوگیری کنند

تنها کافی است عده ای را که برای دولت کار میکنند و پس از تذکر اگر به بدحجابی ادامه دادند از این کارها بر دارند کم کم وضع حجاب خوب میشود

ولی همانگونه که گفتم اراده سیاسی از آن بالا تا پایین نیست

  متإسفانه بهای این بی لند وباری سیاسی در اینده سنگین خواهد بود

هر چند مدل لباس مهم است ولیکن بایس به رنگ آن هم اهمیت داد

من اصولإ دوستان رااز پوشیدن لباسهایی با رنگهای تاریک بر حذر میدارم

رنگها در روان شخص تإثیر بسزایی می گذارند و حتی در بسیاری از کشورها برای افراد مبتلا به بیماریهای مختلف افسردگی رنگ درمانی وجود دارد

جامه سیاه یا خرمایی ای و سرمه ای و خاکستری و ... فقط بایس در زمان عزاداری همانگونه که در تمام دنیا میباشد در ایران نیز باشد و نه اینکه پوشاکی روزانه شود

من نمیدانم همه همه سال عزادارند ؟؟ آیا حکم اسلام است که همه رنگ چادرشان سیاه باشد؟

چرا چادر و حجاب نبایس مانند کشورهای آفریقایی اسلامی گلگون و رنگارگ باشد؟ در کجا قرآن این کار را حرام کرده است؟

چه زمانی میخواهیم دست از این تعصبات بی دلیل برداریم ؟؟

تصور کنید در شهری هر روز از خانه بیرون می روید و همه لباس سیاه و سرمه ای و خاکستری و قهوه ای و یشمی میپوشند

تصور کنید در شهر دیگری هر روز از خانه بیرون می روند و همه لباس های سقید و زرد و نارنجی و صورتی و سبز پسته ای میپوشند

آیا فکر میکنید پس از یک سال وضع روحی شما با انها یک گونه است ؟ خیر اینگونه نیست

شادتر ها در شهری خواهند بود که رنگهای شاد حکم رانی می کنند

پوشاک ایرانی برای مردو زن اینجا تکرار میکنم برای مرد و زن بایس ریشه ایرانی داشته باشند زیرا از لباس اسلامی برای بانوان تنها چادر و روسری و مقنعه می ماند

از قدیم کلمات " سر برهنه" و " پا برهنه" به حق تکرار میکنم به حق مانند ناسزا تلقی میشد و میشود زیرا بی حجابی در فرهنگ و تاریخ ایرانی از زمان هخامنشی تا پهلوی جای نداشت

حالا دسته ای غرب زده می خواهند دروغ بگویند و بی حجابی را مد کنند در حالیکه در هیچ جای تخت جمشید یک زن لخت نمی بینید در صورتیکه در همان زمان در یونان و روم برهنگی گوشه ای از دید فرهنگی آنها بود

پس از این دنباله روی میمون وار غربیها دست برداریم و به فرهنگ ایرانی خود برگردیم

در هیچ زمان از تاریخ ایران از زمان هخامنشی تا پهلوی مردان نیز مانند زنان سر برهنه نبودند و مردان نیز حجاب خود را با مانتوهای بلند برای پوشانیدن جلوی شلوار و آستین و یقه بسته برای پوشانیدن موهای تن خود از نگاه دیگران رعایت می کردند

مردان سر و موهای خود را نیز با عمامه یا کلاه های سنتی خود میپوشاندند

حال کجاست کلاه های زیبای ماد و پارسها در خیابانهای ما ؟؟

کجاست مانتوهای زیبای مردان در خیابانهای ایران ؟

حالا چی ؟ به جوانان کوچه خیابان نگاه کنید ؟ بویی از فرهنگ پوشاک ایرانی نبرده اند و میمون وار تکرارغربیها را می کنند

غربیهایی که حتی یک سوم قدمت تاریخ ایران را ندارند

این همه خود باختگی چرا و از کجا ؟؟ شرم آورست

هنگامی که یک پسر و یا دختر ایرانی لباسهای ایرانی نپوشند یعنی بویی از ارزش هویت و ملیت و غرور و افتخار تاریخ و نیاکان خود نبرده اند، وقتی لباسهای بیگانه و مدهای آنان را میپوشند یعنی به هویت و ملیت ایرانی دهان کجی می کنند و این مایه ننگ است، این یعنی خود باختگی فرهنگی که به خود باختگی سیاسی می انجامد و حتی بعضی وقتها به خیانت

پس ارزش پوشیدن لباسهای ایرانی را کم نگیریم همان گونه که اروپاییها کم نمی گیرند و حداقل در روزهای ملی خود با لباسهای ملی خود در خیابانها و در کار حاضر میشوند؛ این یعنی خودباوری ملی ، این یعنی هم بستگی ملی  

 

رنگ سیاه نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مکروه است و رنگ مرگ و اندوه و غم ست

در قدیم هم در ایران چادرهای رنگارنگ و گلدار بود و هست و خواهد ماند و در روزهای عزا خانوادگی یا مذهبی زنان چادر سیاه به تن می کردند

اگر رنگ سیاه آن اندازه که بعضی افراطیها بیان می کنند مهم بود رنگ اسلام سیاه بود نه سبز که نشانه شادی و امید است

به  بعضی از این آقایان بایس گفت درست است که اسلام و حجاب در ایران مهم است ولی ما نه اسلام آمریکایی میخواهیم نه اسلام عهد حجری

این نمایندگان که اکثریت آنها هم آیت الله های آتشی هستند به آیت الله های بالاتر رجوع کنند تا فتوایی بدهند که اگر واقعاً میخواهند عدالت واقعی در ایران با حجاب اجرا شود قانونی تصویب کنند که مردها هم با کلاه و یا عمامه یا هر چیز دیگر موی سر خود را بپوشانند مانند هر کشور اسلامی دیگر (عربستان یا افغانستان یا نیجریه) لباسی بلند بر روی شلوارشان باشد تا عقب و جلوی قلمبه شده آنها هم در نظر زنان نیاید و با لباس آستین کوتاه و یقه باز در خیابانها بیایند و مانند حضرت محمد و امامان بایس ریش بگذارند

مطمئن باشید هم چنین فتوایی هرگز بیرون نخواهد آمد 

حجاب در ایران جای والایی دارد و بایس هم بماند وگرنه جامعه ما جامعه خود نمی ماند و کم کم به بیرااه میرویم. بایس به سختی و شدت با کسانی که از بدحجابی و بی حجابی پشتیبانی می کنند برخورد شود . زیرا بی حجابی بعدها مشکللاتا دیگر مانند هرزه گرایی و فاحشه گری و ... را به همراه می آورد .به عکسهای زیر نگاهی بکنید 

 آیا میشود  نام کشور خود را اسلامی نامید هنگامی که زنان اینگونه در خیابانها ظاهر شوند ؟؟

خیر و غربیها به خوبی میدانند بایس از کجا به ایران ضربه بزنند

بعضی ها در ایران خود را مرد میدانند ولی فقظ زورشان به زنها میرسد

حجاب اسلامی هم از تجاوزات دسته جمعی یا انفرادی به زنان جلوگیری نکرده است زیرا ما بدنبال یک تکه پارچه سیاه هستیم نه بدنبال چرا و دلیل و فرهنگ حجاب

چرا این همه جر و بحث برای زنان؟

آن قدر به این موضوع ها اهمیت دادند که دشمنان ایران حالا آنرا بر علیه ما مانند سلاح بکار می برند

با چادر سیاه شروع میشود و به بورکا می رسد

این حقیقت دارد که ایرانیها هم چادر داشتند ولی نه آن چادری که ما آن را میدانیم  و می بینیم بلکه یک پارچه بلند مانند شال که تمامی سر و گردن را می پوشاند و آن فقط زنها استفاده نمی کردند بلکه مردان نیز از آن استفاده می کردند و آن را در کشورهای همسایه و استفاده این پوشش را می بینیم که در عرض تاریخ به عمامه تبدیل شد بعد ها آن چیزی را که ما چادر میبینیم با هجوم اقوام خارجی به ایران و به خاطر سیستم خشن پدرسالاری که داشتند به ایران نیز وارد شد و آن هم فقط سیاه نبود بلکه رنگی بود و این چادر سیاه را فقط در روزهای عزای به کار می بردند فقط کافی است به لباسهای سنتی ایران نگاهی کنید   

http://www.majidbahrambeiguy.at/arya-bahram-neveshte-ha-texts-textes-texte/empty(4).html

http://www.majidbahrambeiguy.at/arya-bahram-neveshte-ha-texts-textes-texte/unknown3.html

http://www.majidbahrambeiguy.at/arya-bahram-neveshte-ha-texts-textes-texte/empty(45).html

http://www.majidbahrambeiguy.at/arya-bahram-neveshte-ha-texts-textes-texte/empty(46).html

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/07.html

Nach oben