عروسک سازی

         

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

بسیاری از دوستان پرسیدند که من چه میخواهم در باره عروسک  و عروسک سازی بنویسم ؟ آیا واقعا عروسک و عروسک سازی مطلبی مهم است ؟ بلی مهم است

ساختن عروسک تاریخی بسیار کهن دارد.عروسک از ابعاد مختلف اهمیت دارد

مهم بودن عروسک از لحاظ روحی و عاطفی برای بچه ها ، یعنی نسل آینده
مهم بودن عروسک برای سرگرمی
مهم بودن عروسک از لحاظ خود شناسی اجتمایی (هر کودک در عروسک در واقع یک همانند و یک هم فکر و یک دوست را می بیند) اینجا بسیار مهم است که قیافه صورت ومو و لباسهای عروسک های ایرانی مانند خود ما و سنتی باشد. درکشور های آسیایی یا آفریقایی هم به این موضوع توجه می شود
مهم بودن عروسک در حفظ و یادآوری لباس های سنتی
 مهم بودن عروسک در ایجاد کاردستی یا ماشینی

مهم بودن عروسک از لحاظ صنعت توریستی
 مهم بودن عروسک برای صادرات ، در واقع صدور گوشه ای از فرهنگ ایران به جهان

با ذکر این نکات می خواستم یادآور شوم که در جهان امروزعروسک دیگر فقط عروسک نیست وابعادی اقتصادی و فرهنگی دارد . آمریکایی ها با صدور عروسکهایی مانند بتمن و باربی از ابعاد مختلف باربی استفاده میکنند

جهانگردها نمیخواهند برای سوغاتی عروسکهای آمریکایی از ایران برای بچه هایشان ببرند بلکه عروسکهای بومی ایرانی

 دولت وظیفه دارد از ورود عروسک های بیگانه جلوگیری کند

باید در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران به تولید و گسترش عروسکهای بومی اشاره شود

ما نیز با تولید عروسکهای پروین و پرویز- فرهاد و شیرین - هما و دارا (سارا اسمی یهودی است نه ایرانی) با لباس های سنتی و قیافه ها و موهای مختلف میتوانیم این راه را طی کنیم

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/16.html 16 نگاه کنید

مجید بهرام بیگی

Nach oben