1.     سخنی جدی با اندیشمندان ایراندوست واقعی در رابطه با هویت غنی ایران در دوران اسلامی و نقش برجسته‌ی آن در تمدن اسلام-(آذرگشنسپ)

2.     پاسخهای با منبع به پانترکیستها – آذرگشنسپ

3.     نزهت‌المجالس-گردآوری جمال خلیل شروانی- تحصیح و تحقیق دکتر محمد امین ریاحی (حجم پروند- پانزده مگابایت)

4.     کتاب «پان ترکیسم و ایران» - پیوند دانلود    - لینک دانلود1  لینک دانلود2    (حجم پرونده- پانزده مگابایت- خواندن این کتاب به همه پژوهشگران پیشنهاد میشود)

5.          نگاهی به کتاب: «پان ترکیسم و ایران» (خواندن این کتاب به همه پژوهشگران پیشنهاد میشود)

6.     وحدت ملی و نقش زبان ملی در آن وحدت – دکتر کاظم رنجبر

7.     رضا براهنی و تحریف آمار قومی برای مقاصد سیاسی-آذرگشنسپ

8.     دروغ اندر دروغ: تحریف آمار برندا شیفر (مدافع پان ترکیستها در غرب) به قلم خود پان ترکیستهای نابکار

9.        زبان پارسی و دروغهای پان‌ترکیستها – یک ایرانی

10.                        قوم ایرانی و زبان‌های ایرانی چیست – یک ایرانی

11.                        نظامی گنجوی و پاسخهایی به پانترکیستها – نویسنده: آذرگشنسپ

12.                             ابوعلی ابن سینا و شاگردش بهمنیار و پاسخی به تحریف پان ترکیستها

13.                        سوسکها و پان ترکیستها-آذرگشنسپ

14.                        پاسخ به برخی از دروغهای رایج پان ترکیستها در مورد سقوط فرقه و مظلوم نمائی

15.                            کیستی تبرخورده‌ی زبان پارسی - نوشته: TajikistanWeb.com - برگردان به پارسی: شهربراز

16.                           ریشه های ایران ستیزی پان ترکیستان: پاسخی به اسناد جعلی ماشالله رزمی

17.                             مشتاقان دیگ حلیم! نقدی بر منش پان تورکیسم. نویسنده: داراب
بخش یک
بخش دو

18.                             مولوی و پان ترکیستان - نویسنده: آذرگشنسپ

19.                        دولت مدرن و اقوام ایرانی: شالوده‌شکنی پارادایم‌های رایج- نویسنده: دکتر حمید احمدی

20.                                              پاسخ به مقاله های فرهاد قابوسی
بخش یک: نظرهای دیاکونوف و تحریفگری پان ترکیستها
بخش دو: زبان‌های ایلامی و آرانی قفقاز ترکی نیستند!
(اندکی نیز در رابطه با زبان فارسی و آثار فلسفی)

21.                        نظر استاد مارکورات در رابطه با نامگذاری آذربایجان بر مناطق قفقاز - پی.دی.اف

22.                        پان ترکیستها و دروغی به نام «اقوام همریشه التصاقی زبان»!

23.                        زبان فارسی، باستان گرایی و هویت ایرانیان - در پاسخ تقریرات رضا براهنی. نویسنده: محمد جلالی چیمه

24.                        ابوریحان بیرونی خوارزمی و پان ترکیسم-آذرگشنسپ

25.                        چند يادآوری‌ی بايسته درباره‌ی استقلال ِ ساختاری‌ی ِ زبان ِ فارسی - نویسنده: دکتر جليل دوستخواه

26.                        حرمت شکنی هنوزهم ممکن نیست! - دکتر البرز فلاح

27.                        پاسخی به مقاله توهین آمیز: «معضل قومی و ملی در ایران...» - نویسنده: آذرگشنسپ

28.                        پاسخ به تفرقه‌اندازی رضا براهنی و دروغ او در مورد جمعیت ايران - نویسنده: آذرگشنسپ

29.                        بابك خرم‌دين و پان‌تركيسم - نویسنده: آذرگشنسپ

30.                        پاسخ به یک مقاله پان ترکیستی دیگر به نام: «موجودیت و هویت و راهمان (ترکان و ایران): یاشار تبریزلی» -

31.                        جشن نوروز و پان‌ترکیستها – نویسنده: آذرگشنسپ

32.                        اردوغان و تاراج فرهنگی ایرانیان- نویسنده: شهربراز

33.                        فارابی و قومیت او  - نویسنده: آذرگشنسپ  - نسخه پ-د-ف

34.                        قومگرایان پان‌ترکیست  و تحریف در پیرامون کسروی – نویسنده: آذرگشنسپ

35.                        چگونگی و چرایی نامگذاری جمهوری آذربایجان – برگرفته از روزنامه‌ی جنگل

36.                        در رابطه با ریشه‌ی واژه‌ی ترک و محدوده‌ی آن

37.                        اشاره‌ی مهندس عبدالله به زبان آذری پیش از کسروی (همچنین مارکورات آلمانی نیز زبان کهن آذربایجان را فهلوی دانسته است) (پ-د-ف)

38.                        نوشتارهایی در رابطه با زبان ایرانی‌تبار آذربایجان (فهلوی-آذربایجان)

     

پاسخ به دروغهای دشمنان ایران در رابطه با فردوسی بزرگ

1.     فردوسی: پاسخی به بانو سلماز ایگدر (عضو کانون زنان ایران) - نویسنده: کیوان

2.     پان ترکيست‌ها و فردوسی - دکتر جليل دوستخواه

3.     پان ترکيسم و فردوسی - اثر داريوش کيانی

4.     پاسخی به سخنان شاملو درباره‌ی فردوسی - دکتر جليل دوستخواه
بخش يک
بخش دو

5.     بررسی چند شعر الحاقی در شاهنامه-ابولفضل خطیبی

6.     نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه - سجاد آیدئلو

7.     پاسخ به یک ضدایرانی در رابطه با خودآگاهی فردوسی اندر سرودن شاهنامه

8.    پاسخ به یک پان‌ترکیست در رابطه با "نام و گسترده ایران در شاهنامه" و رد نظریه بطلان "بلوچ‌ستیزی و کرد‌ستیزی" در شاهنامه

پاسخ به دروغهای دشمنان ایران در رابطه با کوروش بزرگ

1.     کوروش کبير و پان ترکيسم - اثر داريوش کيانی

2.     بار ديگر: كوروش كبير و پان تركيسم - نویسنده: داریوش کیانی

3.     پاسخ به مقالهء اشپیگل - نویسنده: شهربراز

4.  رضا مرادی غیاث آبادی و حرفهای نادرست و غیرمستند درباره کورش هخامنشی

در نقد پورپيرار

نقدی بر آثار ناصر پورپیرار

1.     هزاره‌هاى پرشكوه - اثر: داريوش کيانی

2.     معرفی کتاب دوازده قرن شكوه - بخش یک

3.     معرفی کتاب «اعتبار باستان‌شناختی آريا و پارس»

4.     معرفی کتاب «کورش و بابل»

5.     پاسخ به دروغگویی پورپیرار در مورد کاوشگری کعبه زرتشت
اثر: کیوان
این نوشتار به گونه ی هـ-ت-م-ل می‌باشد.
چون نوشتار بالا دارای حجم بالایی است اگر سرعت اینترنت شما تند است آن را در یک بخش پ-د-ف دخیره کنید و بخوانید:
پاسخ به دروغگویی پورپیرار در مورد کاوشگری کعبه زرتشت (PDF)
و اگر سرعت اینترنت شما کندتر است آن را در سه بخش پ-د-ف دخیره کنید و بخوانید:
بخش یک
بخش دو
بخش سه

6.     پاسخ به ادعاهای بی‌بنیان ناصر پورپیرار در مورد کاوشگری تخت جمشید - اثر: کیوان

7.     پژوهندگان روزگاران: اندر تاریخ بازخوانی و رمزگشایی خط میخی - اثر: کیوان - قالب: پی.دی.اف

8.     پاسخ به ادعاهای بی بنیان ناصرپورپیرار در مورد پاسارگاد - اثر: داراب

9.     پاسخی به واپسین ترکتازی مقلدان پورپیرار - داریوش کیانی

10.                        معرفی کتاب «اعتبار باستان شناختي آريا و پارس» -

11.                        بخشی از مقاله «محکمتر از سرب!» - اثر: داريوش کيانی

12.                        کارنامه ننگين ناصر پورپيرار - اثر: داريوش کيانی

13.                        چند مقاله ديگر در نقد پورپيرار - اثر: داريوش کيانی

14.                        زرتشت و پان‌عربيسم - اثر: داريوش کيانی

15.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته‌های ناصر پورپيرار - بخش ۱ - نویسنده: سورنا گيلانی

16.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۲ - نویسنده: سورنا گيلانی

17.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۳ - نویسنده: سورنا گيلانی

18.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۴ - نویسنده: سورنا گيلانی

19.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۵ - نویسنده: سورنا گيلانی

20.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۶ - نویسنده: سورنا گيلانی

21.                        پورپیراریسم و تاریخ و فرهنگ ایران - پاسخ به یکی از طرفداران پورپيرار

22.                        پاسخی به دروغ‌های پورپیرار در دانشگاه زنجان -آذرگشنسپ

23.                        پورپيرار و آهورا مزدا - گردآور: آرمان اولادقباد

24.                        پورپيرار و آرياييان - گردآور: آرمان اولادقباد

25.                        زرتشت-اوستا و پورپيرار - گردآور: آرمان اولادقباد

26.                        «مافیای تاریخ ایران‌نگاری» - محمدرضا قلی‌زاده (هفته‌نامه‌ی فرهیختگان، ۳۰ مرداد ۱۳۸۰، ص ۸)

27.                        تحریف تاریخ به دست بیگانگان و ج.ا.ا - اثر: جلال متینی

در نقد پان تورکيسم و پان عربیسم

1.     آذربايجان و آران -

2.     نگاهی به کتاب: «پان ترکیسم و ایران» (برگرفته از www.rouznamak.blogfa.com)

3.     فلسفه پان تورکيسم -

4.     Turks Teach New Theories - New York Times - Feb 1936

5.     ترکان فرضیه‌های جدیدی می‌آموزند - ترجمه مطلب بالا

6.     پان ترکیسم و ارزش علمی و تاریخی آن - از: دکتر انور خامه‌ای - پی.دی.اف

7.     از قیصرهای سبز تا تزارهای سرخ: عثمانی و شوروی - از: امیرسعید الهی - قالب: پی.دی.اف

8.     پان تورکیسم و استراتژی ختنه - از: دكتر حميد احمدی

9.     قفقاز و دیرینهء سیاسی و تاریخی آن و نقش عوامل پان‌تركیسم و ماركسيسم در تحريف تـاريخ - اثر: دکتر افشين جعفر زاده

10.                        پان‌ترکیسم: ريشه‌ها و آموزه‌ها - اثر: داريوش کيانی

11.                        فاشیسم دينی، نژادپرستی کور و کابوس فروپاشی ايران - بخش ۴ - سخنی با آذربايجانيها - اثر: مزدک بامدادن

12.                        چند نمونه از رفتار و آداب پان‌ترکيست‌ها در دنيای اینترنت -

13.                        تحريف پان تورکيسم درباره سومريها - آذرگنشسپ

14.                        ايرانيان و تورانيان - جلال ستارياز - برگرفته از تارنمای آذرپادگان

15.                        رویای پان تورکيسم - بازخوانی انديشهء سياسی در ترکيه - نویسنده: نبی اله روحی

16.                        نمونه‌های دروغ نویسی «دانشمندان» پان تورکیست
بخش يک
بخش دو

17.                        تاجيکان ازبکستان - نويسنده: ريچارد فولتز - ترجمه از انگليسی به فارسی: مانی پارسا

18.                        زبان آذری -

19.                        تاريخ معاصر آذربايجان -

20.                        تالش‌ها - دربارهء تالش‌ها

21.                        بررسی نظرهای پان ترکيست‌ها و پان عربیست‌ها دربارهء ايلاميان - آذرگشنسپ

22.                        دربارهء ابياتی که مال فردوسی بزرگ نيست - نویسنده: آرمان اولاد قباد
پاسخی به پان‌عربيست‌ها - بخش ۱ -
پاسخی به پان‌عربيست‌ها - بخش ۲ -

23.                        دربارهء مردم قفقازی و رد نظر بطلان پان ترکيستان -

24.                        پان ترکيسم و مادها - داریوش کیانی

25.                        اشکانیان و پان تورکيسم - اثر: داريوش کيانی

26.                        پان ترکيستها و اسکیث‌ها - Scythians

27.                        بزرگداشت نظامی در مسکو و سن پطرزبورگ - اثر: دکتر جلال متينی

28.                        درباره شعر مجعول نظامی گنجوی - اثر: علی اصغر سعيدی

29.                        سندی معتبر بر ترک بودن نظامی گنجوی!!! - اثر: دکتر جلال متينی

30.                        پنجاهمين سالگرد يک تحريف تاریخی - به مناسبت سالگرد نظامی گنجوی - اثر: سرگئی آقاجانيان
پرونده در قالب پ-د-ف

31.                        برررسی کتاب «سیری در تاریخ و زبان ترکی» - بخشی سودمند دربارهء هویت ایرانی «مولانا جلال الدین بلخی (رومی) و فرزندش - نویسنده: دکتر فیروز منصوری

32.                        سیمای ايرانيان در کتاب‌های درسی اعراب - اثر: طلال عطریسی

33.                        تاراج آنیرانیان در ايران زمین -

34.                        «ميراث پان عربيسم» نوشتهء دکتر کاوه فرخ - مترجم: منوچهر بيگدلی خمسه

35.                        دشمنی با فرهنگ ايران - نقدی بر سخن‌های احمد شاملو - نویسنده: علی سجادی

36.                        خاقانی شروانی و بررسی یک کتاب - تاجماه آصفی شیرازی

37.                        تورانیان ایرانی و توروککوهای هوریانی و پاسخی به ادعای همهترکانگاران-آذرگشنسپ

38.                        نظریات عثمانیان درباره ترک و زبان ترکی - دکتر فیروز منصوری

39.                        خوزستان و تمامیت ارضی ایران - دکتر جلال متینی، برگرفته از مجله‌ی «ایران‌شناسی»

40.                        تحریف پان ترکیسم در مورد زبان تبریزی، قطران تبریزی، ناصر خسرو و اسدی طوسی

41.                        تحریف کتاب دکتر عنایت الله رضا بدست یکی از پان ترکیستان - شهربراز

42.                        ابن خلدون و تحریف پان ترکیستها در مورد نام و سرزمین ایران - آذرگشنسپ

43.                        اصلاح زبان ترکی: کامبیابی فاجعه‌آمیز - سخنرانی پرفسور جغری لوئیس - برگردان شهربراز(نوشتاری سودمند اندر سرهگرایی افراطی که میتواند برای زبان فارسی نیز زیانبار باشد)

44.            پان ترکیستها و ادعای ترک بودن آذربایجان در زمان معاویه!(کتاب التیجان)

45.           پان‌ترکان و بدخوانی تاریخ طبری – برگرفته از وبلاگ شهربراز-همچنین مواردی در مورد عدم تاًثیر هونها و خزرها بر مردمان آذربایجان

46.           یکی از غلامان صفاریان به نام سبکری و برداشت نادرست پان‌ترکیستها

 

47.            ایرادات بنی‌اسرائیلی به احمد کسروی و نظر دانشمندان امروزی

48.             پاسخ به مقاله‌ی "پارسیان با سوارکاری آشنا نبودند" – برگرفته از وبلاگ شهبراز

49.           سفر از ممالک محروسه به فدرالیسم قومی – محمد امینی 

 

                                                                                     

Nach oben