ما انسانها بر روی کره ای زندگی می کنیم که حیات ما را تضمین می کند و کره ای دیگر نداریم

تضمین این حیات همان جمله ای است که پیامبر ایرانی زرتشت هزاران سال پیش گفت و انسانها را به حمایت از این جمله کوتاه ولی حیاتی دعوت کرد

این جمله کدام بود؟

زمین پاک، آب پاک، هوای پاک، آتش پاک

آتش پاک را در زمان کنونی میتوان به انرژی پاک ترجمه کرد 

مطلب دیگر نوع زندگی ماست که با توجه به این جمله کاملا گونه ای دیگربا مقایسه با زندگی کنونی در ایران خواهد بود 

هدف هر دولت هر گونه که باشد بایس محیط زیست سالم جامعه را در خط اول برنامه خود داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایه کشور جلوگیری شود

رعایت این جمله برای دولت سرمایه زیادی به بار می آورد که در مکانهای دیگر میتواند استفاده کند

رعایت نکردن این جمله سرمایه زیادی از دولت می گیرد و دست دولت را برای کارهای دیگر می بندد 

ولی آیا انسانها در ایران این جمله را به گوش می گیرند

متاسفانه جواب منفی است 

ما ایرانیها نبایس به  دیگران کاری داشته باشیم و بگوییم تا زمانی که کشورهای دیگر به این جمله اهمیت نمی دهند ما هم اهمیت نمی دهیم زیرا : 

1 ما با رعایت این جمله حداقل برای هستی و حیات خود در این محدوده کار می کنیم

2 با رعایت کامل و خوب این جمله و برپا کردن محیط زیستی سالم برای دیگران نمونه ای خوب میشوی 

 زمین پاک

ما زمینهای ایران خود را به گونه های مختلف و با اجسام مختلف مانند سم پاشی ها و آب آلوده و موادی که زمین آنها را هضم نمی کند مانند پلاستیک یا مواد شیمیایی از صنایع آلوده می کنیم ؛  

ما نبایس به صنایعی که توجهی به محیط زیست نمی کنند اجازه فعالیت دهیم ولی بایس پنج سال به آنها وقت داد تا خود را با محیط زیست هماهنگ کنند 

 زمینهایی که نان ما را میدهند؛ زمینهایی که خوراک دامهای ما و درنتیجه مواد غذایی مهم ما را میدهند ، زمینهایی که میوه ها و گیاهان مورد نظر ما و در نتیجه خوراک ما را میدهند 

آلوده کردن زمینهای ما یعنی گیاهان آلوده ، یعنی میوه های آلوده ، یعنی مواد دامی آلوده یعنی بیماریهای زیاد  

آب پاک

ما آبهای ایران خود را به گونه های مختلف و با اجسام مختلف مانند سم پاشی ها و موادی که آبها آنها را هضم نمی کند مانند پلاستیک یا مواد شیمیایی از صنایع آلوده می کنیم 

انسان بدون آب چند روز بیشتر زنده نمی ماند ؛ بدتر از آن آب آلوده است که انسان را بسیار زود مریض می کند و تا مرگ می برد

آب کثیف را برای آبیاری استفاده می کنیم و زمین را هم آلوده می کنیم و چرخه آلودگی زمین و آب دوباره و چندباره آغاز میشود 

هوای پاک

انسان بدون هوا ونفس کشیدن چند دقیقه بیشتر نمی تواند زنده بماند ؛ بدتر از آن هوای آلوده است که انسانها بدون اینکه بدانند برای همیشه مریض میشوند

ما هوای پاک خود را به گونه های مختلف و با اجسام مختلف مانند سم پاشی ها و گازهای سمی ازاتوموبیلها و صنایع آلوده می کینم 

بایس به شدت از آلودگی هوا که بسیاری بیماری با خود می آورد جلوگیری کرد

آتش پاک یا انرژی پاک

این انرژی ها از کجا ریشه می گیرند؟

آز آب، از باد، از زمین (کرمای درون هسته زمین) 

پس میدانیم که سلامتی جامعه ما به رعایت این جمله پیامبرانه بسته است

ولی متاسفانه نه تنها ما به این جمله پیامبرانه توجه خوبی نمی کنیم بلکه آستینهای خود را هم بالا میزنیم و خود را با دست خود بیمار می کنیم 

چگونه ؟ 

تولید تنباکو 

به جای اینکه زمینهای خود را با میوه ها و گیاهان بارور کنیم توتون می کاریم تا با تنباکو سیگارت درست کنیم و آن را بفروشیم، مردم خود را معتاد کنیم و بعد دولت میلیاردها تومان سرمایه گذاری برای معالجه بیماران بکند ؛ این یعنی سرمایه گذاری دو سرمنفی 

آیا سیاستی احمقانه تر از این میتوان یافت تا سرمایه کشور را به باد دهیم ؟ 

آیا نمی توانیم راه های مفید برای مقابله با این اعتیاد اجتمایی بکنیم ؟ چرا میتوانیم ولی بایس بخواهیم و جرآت آن را هم داشته باشیم  که به مردم بگوییم 

نخست بایس دولت به مردم اعلام کند که برنامه ای  پنج ساله برای ریشه کندن این اعتیاد اجتمایی دارد

این ریشه کن کردن در این پنج سال مراحل مختلف و همزمان را دارد 

1 ایجاد سیگارتهای دیگر با گیاهان دیگر که مواد مخدروضایع مانند تنباکو ندارند، این گیاهان وجود دارند و می شود کشت کرد

2 فروش سیگارتهای الکتریکی مختلف

3 فروش آدامس و چسبهای های مختلف ضد اعتیاد

4 تبلیغات وسیع در روزنامه و تلویزیون و غیره برای آماده کردن مردم برای حذف سیگارت در جامعه

5 کم کردن هر ساله ( تا چهار سال) کشت تنباکو و جانشین کردن آن با مواد غذایی

6 بالا بردن قیمت زیاد سیگارتها 

7 چسباندن عکس بیماریهایی که اسفاده از سیگارت می آورد بر روی قوطی سیگارتها تا مردم بفهمند با بدن خود چه کار می کنند 

هر کس در ایران بایس بداند که در پایان این پنج سال خبری از سیگارت نیست و داشتن و فروش سیگارت و تنباکو مانند مواد مخدرمقابله خواهد شود و آنها به زندانهای دراز مدت محاکمه خواهند شد

زیرا این افراد برای سود مالی خود مردم را به سوی اعتیادی اجتمایی می برند

در این پنج سال همه وقت دارند برای خود کاری کنند چه مصرف کننده چه تولید کننده 

من از روحانیون می خواهم که فتوایی دهند و مصرف تنباکو را حرام اعلام کنند 

نوشیدنی ها

خوشبختانه نوشابه های الکلی در ایران به حق ممنوع است ولی متاسفانه شدیدا با مخلفان روبرو نمیشویم

فروشندگان و تولید کنندگان و خریدارهای مشروبات الکلی بایس به زندانهای دراز مدت محاکمه شوند زیرا این افراد برای سود مالی خود مردم را به سوی اعتیادی اجتمایی می برند 

ولی متاسقانه نوشیدنی هایی هم که در ایران مانند کوکاکولا و فانتا وغیره به فروش میرسند به اندازه ای زیاد مواد قندی دارند که بایس یا از فروش آنها جلوگیری کرد یا اینکه با قانونی مواد قندی این نوشابه را به حداقل رسانید 

این سیاستی احمقانه است که با داشتن میلیونها انسان در کشورمان که اضافه وزن یا بیماری قند دارند و این بیماری ها میلیونها سرمایه کشوررا برای معالجه به هدر میدهند فروش این نوشابه را آزاد گذاشت 

مصرف بسیار گوشت 

یکی دیگر ازکارهای بدی که خود به خود می کینم مصرف بسیار گوشت است

از هر دکتری در ایران بپرسید به شما می گوید که چه اندازه بیماریهای مختلف ریشه در مصرف گوشت دارند

بدن انسان بدن یک گیاه خور است نه یک لاشه خور

تولید گوشت به تنهایی ضرر مالی بسیار بزرگی به کشور است 

میدانید که اگر یک گاو یا گوسفند را با حبوبات تغذیه کنیم چه مقدار برای تولید یک کیلو گوشت بایس به آنها حبوبات بخورانیم ؟ 16 کیلو!! 

میدانید با 16 کیلوحبوبات چند بشقاب را از غذا (سیب زمینی و گیاهان و حبوبات)  پر می کنیم ؟

50 بشقاب!!  

آیا این عاقلانه است که به جای شانزده کیلو حبوبات یا گیاهان یک کیلو گوشت تولید کنیم ؟

خیر این منطقی نیست

ثانیاٍ حیوانات جاندار هستند و موجودی خدایی و نبایس با آنها مانند یک جسم بی روح رفتار کرد

به جای اینکه زمینهای خود را با میوه ها و گیاهان بارورکنیم تولید گوشت می کنیم ، مردم خود را معتاد به مصرف لاشه می کنیم و بعد دولت میلیاردها تومان سرمایه گذاری برای معالجه بیماران می کند ؛ این یعنی سرمایه گذاری دو سرمنفی 

آیا سیاستی احمقانه تر از این میتوان یافت تا سرمایه کشور را به باد دهیم ؟ 

چه کار بایس کرد؟

میدانید که مصرف گوشت در حال کنونی یک اعتیاد است ؟ اگر حذف مرا قبول ندارید سعی کنید یک هفته اصلا گوشت نخورید

نخست بایس دولت به مردم اعلام کند کند که برنامه ای  پنج ساله برای کم کردن مصرف گوشت دارد که چه مصرف کننده چه خریدار گوشت از کشورهای دیگر صدمه شدید نخورند 

بایس دولت خرید لاشه ها را از خارج ممنوع کند و اجازه تمدید خرید از خارج را ندهد

بدین ترتیب همه میدانند پس از پنج سال چه وضعی خواهد بود و رستورانها هم کم کم خود را آماده می کنند 

فرهنگ غذایی ایران  ما در اصل فرهنگی گیاه خوری بوده است تنها پس از نفوذ بیگانگان کم کم مصرف لاشه و لاشه خوری در ایران رواج پیدا کرد 

اگر به لیست غذاهای ایرانی نگاه کنید می بینید بسیاری از آنها گیاهی هستند و خورشت ها را هم میتوان حتی بدون گوشت مصرف کرد 

بایس برای تولید خورشتها از گوشت گیاهی و سویا استفاده کرد  

بایس در اینجا روحانیون نیز قدم به جلو بگذارند

در قرآن و روایتهای زیاد پیامبر اسلام و حضرت علی مسلمانان را از مصرف زیاد گوشت منع کردند

 

طبق آمار رسمی کشور هر سال یعنی 365 روز در ایران 500هزار تن یعنی 500,000,000 کیلوکرم گوشت مصرف میشود
اگر قرار شود در روزهای مقدس یعنی جمعه ها52 روز در سال و روزهای تولد و وفات معصومین 28 روز در ایران گوشت مصرف شود 365 روز مصرف 
گوشت به  80  روز تقلیل می بابد
یعنی به جای500,000,000 کیلو گرم گوشت 167.000.000 کیلوگرم
این تقلیل با اسلام مغایرت ندارد بلکه به تندرستی اجتماع نیز کمک می کند ونیز از خروج ارز نیز جلوگیری میشود
 

من از روحانیون می خواهم که فتوایی دهند که برای رعایت قوانین اسلامی و انسانی روز های جمعه و روزهای تولد و وفات چهارده معصوم را 

روزهایی اعلام کنند که میتوان برای جشنها و یا عزاداری ها از مصرف گوشت استفاده کرد ومصرف گوشت را در روزهای دیگر حرام اعلام کنند 

این اعتدال در اجتماع برای همه خوب است

بدین ترتیب این جانداران نیز فقط برای روزهای مقدس کشته میشوند

اینها نخستین قدمهایی هستند که برای نجات محیط زیست و جلوگیری از بسیاری از بیماریها و سرمایه گذاری بیهوده در ایران بر می داریم         

 

مجید بهرام بیگی

                           

Nach oben