تاریخ

 

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

 

هرکتابی را در دست بگیریم ، هر کتابی که از تاریخ ایران بگوید ، چه این کتاب فرانسوی یا آلمانی یا انگلیسی باشد ازعظمت ایران می گوید. مهاجرت آریایی ها ، اجداد ما پنج هزارسال قبل از میلاد مسیح صورت گرفت و با این مهاجرت ها کم کم بنیاد ایران امروزی گذاشته شد. این اولین تاریخ مهم در ایران است یعنی هجرت آریاییها ازسیبری به فلات ایران. تاریخ دوم مهم ایران اولین دولت ایران است یعنی دولت ایرانی ماد ، قرن هفتم قبل از میلاد

نظریه‌ای که امروز بیش از هر نظریهٔ دیگری در میان صاحب‌نظران مقبول است اینست که قبایلی که خود را آریایی (آریایی در زبان ایشان به معنی شریف یا نجیب بود) می‌خوانندند در اواخر هزارهٔ دوم پیش از میلاد ( 1000 ) به فلات ایران سرازیر شدند ولی .
 تاریخ ایران برابر با بنیاد اولین دولت آریایی ایران بوسیله مادها با پایتخت هگمتانه (همدان کنونی) در هفت صد و یک سال قبل از میلاد مسیح میباشد یعنی سال ایرانی برابر با 2708 میباشد

 
می توان گفت که تاریخ نوروز ایرانی 2712 برابرست با سال 1431 هجری قمری اسلامی

برابر با سال 2010 مسیحی
برابر با سال 5771 یهودی
 برابر سال 3748 زرتشتی می باشد

پس از انقلاب اسلامی و درزمانی که نفرت مردم از شاه و هرچه که از سلطنت وشاهی می گفت به اوج خود رسیده بود، شروع به نوشتن قانون اساسی شد و در این محیط پرنفرت از سلطنت یک قانون اساسی نوشته شد که اسلامی بیشتر از ایرانی بود. چندین دهه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد و هیچکس دیگراز سلطنت صحبت نمی کند بلکه از ایران
 زمان آن رسیده است پس از دهه ها قانون اساسی خود را با فرهنگ و تاریخ ایران مطابقت بدهیم و در آن بخش فرهنگی بگنجانیم

یکی از این قوانین قرار دادن مبدأ تاریخ رسمی ایران یعنی هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بود

قرار دادن مبدأ تاریخ رسمی کشور ما ایران یعنی هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) برای ما ایرانیان درست نمی باشد. این اصل قانون اساسی نشان دهنده واقعی تاریخ ملت ایران نیست وفقط یک تاریخ مذهبی مانند تاریخ مسیحی یا یهودی یا زرتشتی می باشد ولی نه تاریخ و هویت و قدمت تاریخی کشور ایران 

این مانند این است که گروهی بگویند چون کشور ما اسلام شیعه است باید تاریخ تولد حضرت علی علیه السلام تاریخ رسمی ایران شود 

این مانند این است که گروهی دیگربگویند چون کشور ما اسلام شیعه است باید تاریخ روز غدیر خم تاریخ رسمی ایران شود 

این مانند این است که باز گروهی دیگر بگویند چون کشور ما اسلام شیعه است باید تاریخ ما ترک کردن و سفر !!؟ مکه از سوی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به سوی مدینه باشد

این مانند آن است که به ایرانی بگویند هر چه ایرانی دارد از برکت هجوم عربها به ایران واسلام گرایی و امثالهم است 

این مانند این است که برای یک بچه هشت ساله یک شناسنامه بگیریم و در آن سن بچه چهار سال نوشته شده باشد

این تاریخ ها تاریخ های مذهبی اسلامی هستند و قدمت تاریخ ایرانی را نشان نمی دهند
 من و مردم ایران امیدواریم که این قانون اشتباه به وسیله نماینده های محترم ایران در مجلس تصحیح شود وسابقه واقعی تاریخی ایران ثبت شود

این قانون به طور غیر مستقیم میگوید که ما قبل ازاسلام هویتی تاریخی نداشتیم !! این ممکن است برای اعراب قبل از اسلام صادق باشد ولی برای ایرانی که قبل از اسلام قرنها دولت رسمی داشت، برای ایرانی که دولتهای مختلف داشت تاریخ رسمی ، مراکز علمی و یک جامعه منظم داشت صادق نیست 

این همان چیزی است که بایددر ایران تفاوت گذاشت: میان اسلام، دین خدایی و جهانی وعرب گرایی فرهنگی

یک مسلمان فرانسوی ، یک مسلمان چینی ویک مسلمان نیجریایی هر سه مسلمانند ولی عرب نیستند و تاریخ عربی ندارند ؛ تاریخ خود را دارند ،آداب و رسوم خود را دارند

حال ممکن است عده ای بگویند خوب در کشور های اروپایی هم تاریخ مسیحی وجود دارد
 جواب من این است که من ادعا نکردم که هر چیزی که دراروپا و آمریکا میگذرد درست است و دوم اینکه مخالف عرب گرایی و غرب گرایی می باشم وما احتیاج تقلید کورکورانه از این و آن نداریم سوم اینکه تاریخ مسیحی هم با آغوش باز پذیرفته نشد و تاریخ مسیحیت هم در اروپا و خصوصأ در آمریکای جنوبی با جنگ وخون و خشونت و تعصب احمقانه همراه بود

ما ایرانی ها باید خود را باور کنیم ، ما نباید تقلید کننده باشیم، ما باید مقلد باشیم و اگر بخواهیم می توانیم

مردم ما به آن اندازه پخته و دانا هستند که تفاوت یک تاریخ ایرانی و یک تاریخ شاهنشاهی را بدانند، آنزمان که شاه قصد تغییر تاریخ را داشت آن یک قصد سیاسی بود که از نفوذ اسلامگرایان بکاهد. دهه ها از زندگی جمهوری اسلامی می گذرد ومردم ما هر روزبا اسلام زندگی می کنند. تغییر تاریخ در این زمان نه یک قصد سیاسی بلکه یک قصد ملی و تاریخی برای میهن ماست

دست از تعصب برداریم . هر کس از رجال سیاسی تا مردم کوچه بازار باید هویت خود را انتخاب کند و از خود بپرسد که آیا هویت او، فرهنگ او ایرانی است یا عرب یا ترک ؟ می خواهد با آداب و رسوم و تاریخ و فرهنگ ایرانی زندگی کند یا با آداب و رسوم و تاریخ و فرهنگ عرب یا ترک ؟ اگرجواب او فرهنگ ترک یا عرب است هم کشور های عربی وجود دارند میتوانند مهاجرت کنند همانگونه که میلیونها به اروپا و آمریکا مهاجرت کردند هم ترکی آنچه که به من مربوط می شود پاسخ آنرا مدتها پیش داده ام : ایرانی

سلطنت طلب ها ادعا میکنند هنوزعرب گرایی ادامه دارد و به اینگونه با سوء استفاده از احساسات ملی و میهن دوستانه مردم برای خود مشتری جمع می کنند ،آنها ادعا می کنند که اگر برقدرت برسند ایرانی گرایی می کنند. من خود می خواهم که این سوءاستفاده ها پایان گیرد ، این سوء استفاده ها پایان میگیرد اگر رفرم هایی اکنون صورت گیرد

هیچ ضد و نقیضی میان ایرانی بودن و (من به آن افتخار میکنم) و مسلمان بودن نیست . مگردرایران پیش از اسلام پیشوایان زرتشتی بی قدرت بودند ؟
ایران ما بر دو پای ایران دوستی و خدا پرستی ایستاده است واگر یکی ازاین دو پا کوتاهترباشد یا اصلأ نباشد ایران ایرانی سالم نخواهد بود

 اول ایرانی هستیم یا مسلمان ؟ پاسخ این سوأل را خود نیز می توانید بدهید. اسلام یک دین است که از سوی خدا و پیامبر بزرگ اسلام به مردم هدیه شد. اسلام یک روش زندگی است.اسلام یک فلسفه زندگی است که مردم خود آزادانه از میان دیگر ادیان وفلسفه های زندگی انتخاب می کنند (سوره الکافرون را بخوانید) و آن را زمانی انتخاب می کنند که به بلوغ رسیده باشند و بفهمند ؛ بی دلیل نیست که اسلام هر فردی که به بلوغ نرسیده وبمیرد بی گناه و بهشتی می داند. تا هر فرد به سن بلوغ برسد هویت و کاراکترشخصی وملی او شکل گرفته است و پس ازآن برای خود یک فلسفه زندگی انتخاب می کند، خواه این یک فلسفه دینی یا غیر مذهبی باشد.گفتن اینکه همه مردم ایران مسلمان یا همه مردم هند هندو یا همه اروپایی ها مسیحی هستند اشتباه است . دین نمی تواند اجباری باشد چون اگر بود خدا فقط یک پیامبربرای همه مردم جهان و همه زمانها می فرستاد. دین اجباری و بدون مطالعه فلسفه های دیگرارزشی برای خدا ندارد. خود را مسلمان نامیدن و مسلمان رفتار نکردن نه برای جامعه و نه برای خدا ارزشی دارد؛ زندانهای ما پراست از کسانی که نام محمد و حسن و حسین وعلی را یدک می کشند ولیکن آیا واقعإ مسلمانانه زندگی کرده اند ؟؟ آیا کسانی که که با تغییر تاریخ ایران و تصحیح آن به تاریخ ایرانی مخالفت می کنند آن اندازه از هویت ایرانی میترسند ؟ آیا اصلإ ایرانی هستند ؟ آیا این اندازه ایمان آنها یه اسلام سست است که از تغییر یک تاریخ اشتباه به درست میترسند

من اینجا اعلام میکنم کسانی که با تغییر تاریخ این کشور از تاریخ اسلامی به ایرانی مبارزه و مخالفت می کنند ایران ستیز و دشمن این فرهنگ و تاریخ هستند

اینجا بایس مردم خود در باره آنان قضاوت کنند و می کنند

اصولإ اعلام می کنم که نگه داشتن تاریخ اسلامی به عنوان تاریخ کشور یک توهین به  دولت و مجلس کنونی و وزرا و تاریخ سیاسی ایران است

عده ای میگویند این تاریخ شاهنشاهی است ولی این درست نیست

آیا 3000 سال پیش سیستم دیگری به غیر از شاهنشاهی در دنیا بود ؟ آیا سیستمهای سوسیالیست یا کمونیست یا لیبرالیست هم در آن زمان بود؟  

برای من ، کسی که دانا اسلام را برای راه زندگی خود انتخاب کرده و با قوانین آن زندگی می کند ارزش دارد نه کسی که پدرومادرو جامعه به او مسلمان می گویند.اسلام انتخابی است نه انتصابی. فکر می کنم جواب مرا بدانید همان گونه که ایرانی مسیحی ، ایرانی یهودی ، ایرانی زرتشتی و ایرانی بی دین وجود دارد ، ایرانی مسلمان هم وجود دارد

خوشبختانه پس از حمله اعراب نام ماه های ایرانی باقی ماندند

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

  متآسفانه نام روزهای ایران بگونه ای عجیب غریب عوض شدند نخست نام شنبه که ریشه یهودی (شباط) را دارد گرفتند و یک عدد ایرانی برای آن گذاشتند و روز عبادت را هم نامی عربی یعنی جمعه دادند یعنی هفته ما یک هفته عربی یهودی ایرانی است 

در ایران قدیم برای هر روز یک نام داشتند ولی از آنجاییکه مردم ما به هفت نام عادت کرده است میتوان نام هفت روز اول ماه را برای نامهای عربی ایرانی یهودی خود انتخاب کنیم

شنبه      Hormoz (ruz)
یک شنبه  Bàhmàn (ruz)
دو شنبه   Ordibehesht (ruz)
سه شنبه   Shàhrivàr (ruz)
چهارشنبه  Espàndar (ruz)
پنج شنبه   Xordad (ruz)
 جمعه      Mordad (ruz)

 

 

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/02.html2 نگاه کنید.

مجید بهرام بیگی
  

Nach oben