شیشه گری

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

هنر شیشه گری یکی از قدیمی ترین و زیبا ترین هنرهای اصیل ایرانی است. اهمیت این هنرنسبت به هنرهای دیگر این است که این هنر زیبا در زندگی روزمره مردم وارد شده است. استفاده از بطری ها و گلدان ها وکاسه و لیوان و غیره زندگی مردم را متنوع و زیبا کرده است
 این هنرهنری سخت است و نمی توان انتظار داشت که در دبستانها و دبیرستانها آموخته شود ولی باید بطور جدی و مداوم از این هنر آموزش در مکانهای دیگر حمایت کرد.

باید با درج این هنر مانند هنرهای دیگر ایرانی در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران و اعلام حمایت دولت از این هنر قدمی جدی برای پیشبرد این هنر برداریم

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/15.html 15 نگاه کنید

مجید بهرام بیگی

Nach oben