جواهر

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

از قدیم بشر با سوراخ کردن  دندانهای حیوانات و به نخ کشیدن آنها ویا ساختن گردنبند و یا کوشواره و انگشتر از اسخوانهای حیوانات  همیشه  در

تلاش خود زیبایی بود

ایرانیان نیز استثناء نبودند و آتار بدست آمده مختلف از زینت آلات ایرانی ذوق و سلیقه بالای ایرانی را می رساند 

جواهر سازی از رشته هایی بوده است که همیشه در ایران تا به حال  به دلیل ارزش مادی آن رونق داشته است ولیکن بایس از این هنر پشتیبانی  و سعی کرد که طرح های ایرانی در جواهر سازی ایرانی نقش مهمی ایفاء کنند که متآسفانه به اینگونه نیست

جواهر شی‌ای است که برای تزئین به کار میرود. عده‌ای از مردم جهان، برای هر قسمت از بدن خود از جواهر خاصی‌ استفاده میکنند. متداول‌ترین آنها عبارتند از: گوشواره، گردنبند، دستبند، انگشتر و سنجاق سینه. جواهرات میتوانند از هر ماده‌ای ساخته شوند. معمولا موادی مانند سنگ‌های قیمتی، فلزهای قیمتی و صدف در ساختن آنها به کار میروند.

فهرستی از گوهرها، جواهرات و سنگ‌های قیمتی

• الماس
• در کوهی
 • زبرجد هندی یا توپاز 

• زمرد
 • سنگ ماه یا حجرالقمر

• شبق یا کهربای سیاه

• طلای کاذب
• عقیق
 • عقیق سلیمانی یا سنگ باباقوری

• فیروزه
• کهربا
• لاجورد
 • لعل یا نارسنگ، حجر سیلان

• مرمر سبز یا مالاکیت

• مروارید
• یاقوت
 • یاقوت کبود

  • یشم
 دولت ایران بایس حمایت از هنر جواهر سازی سنتی  با در نظر گرفتن طرح های ایرانی را در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید
ایران درج نماید

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/20.html
  20 نگاه کنید

مجید بهرام بیگی

 

Nach oben