چه سعادتی ایرانی بودن 

توانستن برای کمک کردن یک موهبت الهی است

 سازنده باشید تا شاد باشید

بيدار بمان كه از طریق نمانی 

هر کسی لیاقت ایرانی بودن و داشتن این فرهنگ غنی را ندارد

اگر فقط یک موجود بنام انسان میبود تن او مرد و روح او یک زن میبود

خشونت و نژاد پرستی و تنفر از بیماریهای روحی اجتمایی هستند که بایس برای آن دارو پیدا کرد

پس از حمله اعراب به ایران فرهنگ ایرانی فرهنگ غم و غصه از حمله و وابستگی شد که بایس به فرهنگ شادی و خوشی تبدیل شود

غرب با دوری و جدا کردن دین از سیاست جامعه خود را اخته اجتمایی و فکری کرد 

در غرب با جدا کردن مذهب در زندگی روزمره مردم ، انسانها را به روباتهای گوشتی تبدیل کرد و در و دروازه را به سوی خرافات و انحرافات اجتمایی مانندهم جنس بازی و فاحشه گری و پورنوگرافی و رابطه جنسی با بچه ها (پدوفیلی) و قماربازی و مشروب فروشی گشود و این بزرگترین اشتباه آنان بود

شاید گالیله و دکارت و اریستو و نیوتون و داروین کسانی بودند  که علم را به انسانها دادند ولی عرفان را از آنها گرفتند

 اگر انسانها ریشه از میمونها دارند پس چرا ما این اندازه میمونهای مختلف داریم ؟؟ اگر تمامی جهانها با یک انفجار بوجود آمده هیچ کس نمی پرسد اصلا چرا این انفجار انجام گرفت؟؟ 

سازنده باشید تا شاد باشید تا شاد زندگی کتید و خشنود باشید

من خود را مانند یک آرشیتکت میبینم (آرشیتکت سیاسی و افتصادی و فرهنگی ایران) . این را بدون خودپسندی می گویم . این مهندسی را در کنابهای خود نوشتم و به عنوان هدیه نیز به مردم و دولت ایران هدیه کردم که در سایت خودم میتوانید به رایگان دسترسی داشته باشید 

 از سال 2008 میلادی این کتابها را در سایت خود گذاشتم و بسیاری نیز از سوی دولتمردان اجرا شده است . در سفارتخانه ایران در وین نیز گفتگوها کردم ولی بسیاری نیز اجرا نشد . شاید بپرسید چرا نشد؟ اول اینکه بعضی از این دولتمردان و سفیران که آمدند و رفتند به ایرانیها و به توانایی ایران باور نداشتند و دنبال آن را نگرفتند و بعضی دولتها پول نداشتند و در مضیقه بودند و بعضی دولتها اصلا نمیحواستند ایران پیشرفتی بکند ولی راهی به جز دنبال کردن این آرشیتکتور سیاسی و اقتصادی فرهنگی نیست. شاید دیر بشود ولی انجام خواهد شد

هر چه کمتر حرف بزنی بهترست چون گناه کمتری میکنی

هر کسی در این دنیا رسالتی دارد.رسالت تو در این دنیا چیست؟ آیا در این راه هستی؟

کسانی که خود را مسلمان میدانند(!!) و دیگران را به جهت اینکه دین یا فرقه دیگری دارند محکوم می کنند بایس از خود بپرسند آیا خدا پرستی مهم

است  یا بی خدایی ؟ من به آنها می گویم بدترین آنهایی هستند که خدا را قبول ندارند و او را ندیده می گیرند.

هر کسی که با پندار و گفتار و کردار خود در مسیری قدم بردارد که دشمنان شتاخته شده ایران قدم بر میدارند ، و سیاست دفاعی ایران را کم اهمیت بگیرد یا مقابله کند حال با هر دلیل و توجیهی باشد خائن است و بس ؛ اینجا دیگر جای صحبت و چون و چرا وجود ندارد

عمل دیگران را قدر بدان هر قدر ارزش کاری کمی داشته باشند زیرا که نیت عمل مهم است

   ایران نبایس به آمریکا اعتماد کند ؛ جمهوریخواه و دمکرات فرقی ندارند ؛ دموکراتها با نقاب دوستی میخواهند ایران را آرام آرام نابود کنند وجمهوریخواهان بدون نقاب . تا زمانیکه خسارتهای معنوی و مادی ایران را برطرف نکردند حق داشتن سفارت در ایران ندارند 

ایران پراست از کسانی که حق زنده بودن در ایران ندارند و بایس بدون رحم محکوم به مرگ واعدام شوند . روزی بایس این تصفیه اجتمایی صورت بگیرد 

تو مانند چماقی فولادین برای دشمنان ایران و گلبرگی نازک برای دوستان ایران باش

هر چه بیشتر در یک کشور افراد رشوه گیر و فاسد و از لحاظ فرهنگی فقیر وجود داشته باشد آن کشور هم فقیر و به سوی فقیری خواهد رفت

 وقتی وارد به تخت خواب میشوی میخواهی بخوابی فکر کن که دیگر در این دنیا بیدار نمیشوی و .... باش 

اگر به فقیر و محتاجی کمک کردی و خوشحال شدی بدان که نور خدا در قلبت جای گرفته است

اگر حداقل هر یک روز در میان روزه بگیری ، از سپیده تا سپیده ، وقتی این روزه را گرفتی و گرسنه خوابیدی می فهمی گرسنه خوابی چه معنایی دارد ، ناتوانایی و نیاز چه معنایی می دارد ، انسان بودن چه معنایی می دارد

قتل عمد کاری بد است، جان دادن و گرفتن حق خدایی است و بس، به همین دلیل هم قصاص قاتل در اسلام مرگ است زیرا که حق خدایی را گرفته است حال اگر خانواده قاتل هم از او بگذرد جامعه برای رفاه خود نبایس از این حق بگذرد و او را آزاد بگذارد بایس یا او را محکوم به مرگ کند یا برای همیشه تا پایان عمر در زندان بماند زیرا مقتول نیز دوباره بر نمی گردد و خانواده او نیز دوباره فرزند خود یا برادر و خواهر خود را نمی بیند حال شاید بایس از قاتل پرسد که خودش خودش را چگونه محکوم می کند حبس ابدی بدون آزادی یا مرگ یکباره ؟ ولی بدتر از همه این است که نام قاتلها را بر مکان عمومی بگذارند و به این صورت از یک قاتل تجلیل هم بکنند این برای هر ملت با تاریخ و فرهنگ و هنریک لکه ننگ است که نام یک قاتل در کنار نام بزرگهای دین و سیاست و فرهنگ و هنر یک کشور باشد

حتی انگشتهای یک دست را خدا برابر نیافرید حال چگونه میشود گفت که همه انسانها برابرند!! ؟؟

زیاد برای کشورتان حرف نزنید ، زیاد برای کشورتان کار کنید

  هر ایرانی بایس بواسطه نام ونام خانوادگیش، بواسطه زبان و خط ایرانی، بواسطه لباس وطرح آن، بواسطه غذاهای ملی ، بواسطه فرهنگ و هنر خودش ؛ بواسطه اعتقادات ملی در تمامی دنیا مانند یک هندی نمونه و شناخته شده شود و برای او ایران اول و آخر باشد 

   فقط زمانیکه تو اسم ایران را در کشوری خارجی شنیدی و قلبت به تپش افتاد بدان که ایرانی هستی نه اینکه فارسی صحبت کنی. خیانت کارها بسیارند که فارسی صحبت میکنند 

اگر با کسی هم عقیده نیستی بحث و مجادله نکن بلکه او را به کتابهایی برسان که او را راهنمایی کنند بدین سبب که آنچه تو بگویی از حافظه میرود و از روی غرور و حماقت قبول نمیشود ولی آنچه که خوانده شود غرور و تگبر ندارد و از خاطره نمی رود و قبول میشود

چه کسی ایرانی است ؟
آن کسی که به تاریخ آن اعنقاد دارد و  قبول دارد که آریایی ها این کشور را هفت قرن قبل از میلاد مسیح پایه گذاری کردند ؛ آن کسی که اعتقاد به این دارد که که در این کشور آریایی همه انسانها با هر زبان و دین و آداب و رسوم مختلف در زیر یک پرچم مشترک ، یک زبان ملی مشترک آریایی و آداب ورسوم و جشنهای ملی در  پناه آریاییها خواهند بود و زندگی خود را خواهند داشت

همیشه گفته ام و میگویم و خواهم گفت که من یک وطن پرستم، آیا کسی با این فکرمشکلی دارد ؟ اگر دارد مشکل اوست نه مشکل من

این ناسیونالیسم نیست که جنگ می آفریند بلکه جنگ را عده ای می آفرینند که طمع بر اموال و سرزمینهایی دارند که به آنها تعلق ندارند حال   کمونیست یا اسلامیست یا کاپیتالیست یا با ایده ای دیگر باشند ؛ ما ایرانیها چشم طمع به اموال و سرزمینهایی که به ما تعلق ندارند نداریم ولی از حق و سرزمینهای خود نیز نمی گذریم

حقیقت نویسی یکی از ارزشمند ترین کارهاست ؛ دروغ نویسی از پست ترین

حقیقت نویسی از تلخ ترین و سخت ترین کارهاست ؛ دروغ نویسی از آسان ترین و شیرین ترین 

حقیقت نویسی مرد و زن و دین و ایمان و نژاد و کشور نمی شناسد ، دروغ نویسی می شناسد

ایرانی تو سر خم نکن و فقط به آسمان بنگر که محل توآنجاست

چه شب سیاهی، چه غذای تلخی که برای اولین بار حسن و حسین بی پدر خوردند و خوابیدند

خدا منبع و سرچشمه منطق و علم است، پس اگر حرفی شنیدی که از سوی او میگویند و نه منظقی بود و نه علمی ، بدان که حرفی ساختگی و  انسانی است نه خدایی

اگر ما ایرانیها بخواهیم  می توانیم 

خلاقیت در دی ان آی من است

شخص مهم نيست بلکه شخصيت مهم است

اگر میخواهیم ایرانی تمیز داشته باشیم بایس فرزندانی تمیز به پروریم و بجای هزارمزخرف که در کتابهای دبیرستان می گنجانیم که شاید در تمام زندگی بدردشان نخورد بایس محافظت از طبیعت و رفتار و کردار و گفتار نیک را درساعت فرهنگ ایرانی در مدرسه را به آنها یاد دهیم

اگر میخواهیم که دنیا را بشناسند بایس دنیا را به آنها بشناسانیم و بجای هزارمزخرف که در کتابهای دبیرستان می گنجانیم که شاید در تمام زندگی بدردشان نخورد بایس کشورها و آداب و رسوم آنها و ادیان آنها را به آنها نشان دهیم

  همانگونه که یک مکزیکی و آرژانتینی اسپانیایی نیستند چون اسپانیایی سخن می گویند آذربایجانیها نیز ترک نیستند چون ترکی صحبت بکنند  ترک و عرب تبار بودن با ترک و عرب زبان بودن فرق دارد

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

اگرخداپرستی و معنویت از جامعه و زیربنای جامعه حذف شود این جامعه رو به جامعه ای مادی و بدون خط قرمز میرود که خود جامعه را هم به خطر می اندازد ، این چیزی نیست که برای میهنم می خواهم ؛ من یک میمون تقلید کن از بیگانگان نیستم

دو گروه گمراه بزرگ در ایران هستند ؛ آنهایی که فکر میکنند میهن پرستی برابر با شاه و سلطنت پرستی و غرب گرایی است ؛ مانند غربیها میخورند و مینوشند و می پوشند و فکر می کنند ؛  میمون تمام عیارهستند ؛  و آنهایی که فکر میکنند مسلمان بودن یعنی عرب بودن و بدنبال فرهنگ عرب رفتن ، مانند عربها میخورند و مینوشند و می پوشند و فکر می کنند ؛ این ها هم میمون های دیگر هستند؛  خدایا ایران ما را حفاظت کن که یکی بدتر از دیگری است و هر دو آسیب به ایراننند

آنهایی که امید پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور خود را به اروپا و آمریکا پیوند زده اند با تجربیاتی یک صد سال ما از آنها داریم یا ؛   افرادی ساده لوح و خام هستند یا عمداٍ برای آنها فرش پهن میکنند یعنی خودباخته یا خائن ، این افراد به درد رهبری ایران نمی خورند 

همسایه های ایران حق دارند با ایران دوستی نکنند ، حق دارند در رابطه با ایران بیطرف باشند ، اما حق ندارند با ایران دشمنی کنند؛ ما به آنهااین اجازه را نمی دهیم

 دولتی که نتواند در کشور غذای مردم خود را تأمین کند و آن را از کشورهای خارجی وارد کند، دولتی که نتواند در کشور لباسهای مردم را تأمین کند و آنها از کشورهای خارجی وارد کند ، دولتی که نتواند در کشور  وسایل علم آموزی را برای مردم خود تهیه کند و آنها را از کشورهای خارجی وارد کند ؛ دولتی که نتواند در کشور مسکن و معالجه مردم خود را تأمین کند ، دولتی که نتواند از کشورخود و مردمش دفاع کند دولتی که تمام امیدش به بیگانگان برای گرداندن کشور باشد به درد ایران نمیخورد و بایس برود   تنها چیزی که بایس از صادرات و واردات ایران باشد توریست است و بس

  انعام یک ویروس اجتمایی و اقتصادی است زیرا نخستین قدم برای یادگیری رشوه گیری است

  بیست و پنج در صد مالیات برای همه در ایران ، در قانون اساسی چرا ؟ یا از اقتصاد دانها بپرسید یا مقاله من را بخوانید 

 شاید تحریمها زندگی ما ایرانیها را بعد از انقلاب سخت کرد ولی این تحریمها مانند یک سکه دو روی دارد. روی دیگر آن بود که به روی پای خود ایستادن و هویت و اقتصاد ایران را کمک کرد

ایرانی را می توان از ایران جدا کرد ، ولی ایران را نمی توان از ایرانی جدا کرد

هویت ملی یعنی آنهایی که به یک ملت هویت میدهند (نام و نام خانواده ، پرچم و سرود و فرهنگ وآداب و رسوم و خوراکها و پوشاکها و ...) یک مطلب است که بایس در کشور و سطح دولتی و ملی رعایت شود و هویت خصوصی یعنی آنچه را که شخص برای خود و خانواده خود میداند و خصوصی انتخاب می کند و بایس هر دو مورد احترام باشند

 حضرت محمد ص احتیاجی به آوردن معجزه برای اثبات پیامبری خود نداشت همین که در میان قومی جاهل که دختران خود را زنده به گور میکردند  برخواست و با شجاعت آنها را از کارهای زشت منع کرد خود نه تنها یک انقلاب فرهنگی بلکه یک معجزه بود

میتوانم به جرات بگویم که تمامی کارها و پروژه هایی که کردم خواسته خدا بود زیرا که همه ایده ها پس از پایان نماز و در حال دعا به سرم می آمد

روزهای تولد پنج معصوم اسلام نیز به جای خنده و خوشحالی غم واندوه برروح و اشک برچشمم جاری است

نشناختن اسلام بهتر از بد شناختن اسلام است

اسلام مانند یک کتاب قدیمی است که بایس برای مردم حاضر ترجمه کرد؛ اگر ترجمه نشود میشود این کتاب را خواند ولی نمیشود فهمید 

    تا زنده می باشی یک انسان چند بعدی باش 

وقتی که فرهنگ بالا رفت جور و ظلم از بین میرود

خدایا دشمنان ایران کشور آریایی ها را نابود کن

خدا میگوی از مرگ نترس از من بترس

 کدام درست است ؟ من چیستم یا من کیستم؟

اگر به خود آیی میشوی خدایی

هوشیاری ما انسانها در حال تکامل است و نه جسم ما انسانها

. چه ارزش بزرگی است اگر کسی بداند که هست ؟ چه هست و از کجا آمده است؟ و یبرای چه آمده و به کجا میرود؟ خودت را بشناس

خدایا کشور ما ، کشور زرتشت و مولوی ، نظامی گنجوی و فارابی ، رودکی و ابومسلم خراسانی ، ابوریحان بیرونی و بابک خرمدین ، آریوبرزن و 

حسن شیرازی را حفظ کن

رابطه میان ایران و اسلام مانند دانه و نخ تسبیح است نخ ایران است و دانه اسلام

مسجد خانه تو کجاست؟

مؤمن کسی نیست که گناه نکند بلکه مؤمن کسی است که از گناهش پشیمان شود و تکرار نکند

میدانی که هستی ؟ خود آگاهی یا خداگاهی ؟

تا می توانی ببخش تا، تا می توانند ترا ببخشند

وقتی که میخواهی بخوابی به چند چیزدرکنار بالین احتیاج داری : آب و دستمال و ساعت و مداد و ورق، میدانی چرا ؟ 

وقتی که بی عدالتی به جای عدالت بنشیند؛ مقاومت به جای بی تفاوتی می نشیند

ایرانیها اسلام را هم ایرانی کردند حرفم را باور ندارید تاریخ سیاسی پدر به پسر (برخلاف عرب ها و غربیها ) و سوگواری ها و قهرمانیهای شاهنامه را بخوانید

آنچه که از ایران می باشد ، از آن ایران می باشد و آنچه که از  ایران می باشد مال همسایه نمی باشد 

اسلام یک فکر و تفکر و دین جهانی است و فرهنگ عرب یک فرهنگ قومی و منطقه ای ؛ بایس میان اسلام گرایی و عرب گرایی فرق گذاشت

                                                                                     غرب میخواهد ستون فقرات ایران را نابود کند ومهره های این ستون فقرات را یکی یکی از جامعه ایرانی دور کند این مهره ها مهره های های فرهنگی هستند یعنی نامهای ایرانی یعنی لغات و زبان ما یعنی غذاهای ایرانی یعنی لباسهای ایرانی یعنی صنایع دستی ایرانی در خانه هر ایرانی یعنی رقص ها و موسیقی های ایرانی یعنی معماری ایرانی یعنی باغ سازی ایرانی یعنی  مجسمه سازی ایرانی و غیره

این مهره ها را میخواهد با نفوذ اقتصادی (واردات) و سیاسی ( یک مشت خودفروخته داخلی یا ابله سیاسی) فرهنگی ( اینترنت و ساتلیتها) بردارند و با مهره های خود جانشین کند تا حتی خود ایرانیها نیز دیگر به این استعمار راضی باشند پس هر کس که با آنها هماهنگ میشود یعنی از گسترش فرهنگ ایرانی جلوگیری می کند بداند که بعدها فرهنگ ایرانی با فرهنگ انگلیسی و آمریکایی جای گزین میشود و در واقع به ایران خیانت میکند

تفاوت بین عرب گرایی و غرب گرایی فقط یک نقطه است ، پس تو ایران گرایی کن

 فرهنگ و هنریک حق انسانی است مانند آب و خوراک و پوشاک و بدون فرهنگ و هنرجامعه روح خود را از دست میدهد و انسان بودن را فراموش می کند 

ایران من ، مادر من ، ترا دوست میدارم ، از نفس تو نفس مي کشیم و از زمینهای تو می خوریم و از رودهای تو می نوشیم و زنده می مانیم جاودان

بمان که بی تو همه جسمی وروحی مرده ایم 

زور و اجبار مانند کش است ؛ هر چه بیشتر بکشی با شدت بیشتری بر میگردد 

طوری زندگی کن که اگر زندگی نکردی برایت از ته قلب بگریند

ما ایرانیها علم را ایرانی خواهیم کرد

فقط آن کسی مرده است که از خاطره رفته باشد و از او حرفی نزنند

  خودت باش و از دیگران تقلید نکن ، راحت زندگی کن و خودت را برای حرف این و آن شخص در فشار نگذار ، حرف این و آن شخص پایان ناپذیرست.دیگران برایت احترام قایل خواهند شد زیرا که خودت به خودت احترام می گذاری

ایران یک اصل است و باقی همه فرع ، ایران درخت است و باقی همه شاخه ، در هیچ  جای دنیا یک رژیم سیاسی بر روی آسمان بنیانگذاری نشده و زندگی نمی کند و ایران هم از این حقیقت مستثناء نیست 

یک زن یا یک مرد با حجاب مانند یک مروارید در صدف است وقتی از صدف در آمد دیگر دست به دست میشود

تن تو منزل اجاره ای روح توست همان طور که هر منزلی را برای مسکن تمیز می کنی این منزل اجاره ای را تمیز نگهدار و دهانت را به لاشه خوری کثیف نکن ، زبانت را با الکل کثیف نکن ، هوای این خانه را با تنباکو و تریاک و دیگرها کثیف نکن


زندگی برای دیگران چیزی جز حسادت و رقابت و دروغگویی و عوام فریبی و سعی مضاعف و بیهوده چیزی به ارمغان نمی آورد

فاحشه فقط زن نیست، آن مرد که با یک فاحشه هم آمیز شود او هم یک فاحشه تمام عیار است


از انسانها صنم نساز، زیرا اگر صنم سازی خوب بود خدا دستور صنم شکنی نمی داد

مغرورانه حرف نزن ؛ ولی مستقل و آزادانه حرف بزن، به این ترتیب هم دوست و هم دشمن خود را زود خواهی شناخت

در اندیشه و کار جدی و سخت ولی عبوس و اخمو نباش

من میخواهم که شعارهر ایرانی در زمان انتقاد دیگری از نوع زندگی او این باشد : من برای خودم زندگی میکنم و نه برای دیگران

دنیا بدون موسیقی چیست ؟ هیچ ؛ موسیقی غذای روح است همانگونه که نمیشود هر روز یک غذا را خورد هر روز هم نمی شود به یک گونه موسیقی گوش داد  

طریق ما چه باشد ؟: فکر خوب، حرف خوب ، عمل خوب  

یک جامعه شناس مانند یک آیینه رو به روی جامعه است و آنها را منعکس میکند بعضی ها صورتی زشت در این آیینه می بییند ؛ آیا بایس آیینه را شکست ؟  یک جامعه شناس آیینه حقیقت را در مقابل جامعه خود قرار میدهد تا صورت خود را در آن بنگرد اگر این قیافه به دلیل توهم ها و خود باختگیهای غربی و شرقی و  فرهنگی و افراطی گری مذهبی و ملی قیافه کریه و زشتی داشت این گناه جامعه شناس نیست این خود جامعه است که بایس دستی به این صورت بکشد و  مانند نیاکان خود شود

فکر ما چه باشد ؟: خدا ، رهبر ، وطن

دشمنان کشور ما با همکاری با یک مشت خودفروخته یا ابله درونی برای تسلط به کشور عزیزمان سعی بر خالی کردن فرهنگ ما در هر بعد آن دارند 

تا این جای خالی را با فرهنگهای انگلیسی و فرانسه و عرب و ترک پر کنند ؛ ما به آنها این اجازه را نخواهیم داد

حرف ما چه باشد ؟:ایران تمیز برای ایرانی تمیز

کردار ما چه باشد ؟ : سعی برای داشتن روحی سالم در بدنی سالم

بزرگترین عدالت در حق بشر مرگ است

همه غربیها داد و فریاد از حقوق بشر می زنند ؛ من شرقی داد از حقوق خدا میزنم آنچه را که در اوستا و تورات و انجیل و قرآن آمده ؛ نه آنچه رئیس جمهور آمریکا یا ملکه بریتانیا فکر میکند

ما ایرانیها چشم طمع به کشورها نداریم و از آنها نیز دزدی رجالی و فرهنگی نمی کنیم  ولی از سرزمینهای ایرانی که با زور و نیرنگ و تجاوز از ایران دزدی شدند نخواهیم گذشت و فراموش نخواهیم کرد که این سرزمینها بایس روزی به ایران برگردند و نام حقیقی و فرهنگ حقیقی خود را بازیابند

 غیرت فرهنگی ما کجاست ؟ همان غیرت و حساسیت را که ما برای مرزها و سرزمین خود قائلیم بایس برای فرهنگ خود داشته باشیم ملتی که نام فرزندانش را نام های بیگانه عربی و ترکی و غربی بگذارد و ملتی که فرهنگ زبانی و پوشاکی و خوراکی و مراسم و موسیقی و رقص و غیره ی اجداد خود را پاسداری نکند آینده ای نخواهد داشت وهضم ملتهایی خواهد شد که فرهنگ زبانی و پوشاکی و خوراکی و مراسم اجداد خود را پاسداری میکنند و از بین خواهد رفت ؛ آیا این چیزی است که ما میخواهیم ؟

ایران نه احتیاج  به راستگرای دارد نه احتیاج به چپ گرای ؛ ایران نه احتیاج به غرب گرای دارد و نه عرب گرای ایران نه احتیاج به اصلاح طلب دارد و نه احتیاج به اصول گرای

ایران احتیاج به ایران گرای دارد آنکه  ایدئولوژی او تنها پیشرفت و بهبود ایران و ایرانی است آنهایی که بر پرچم خود شعار پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک نوشته اند ؛ شعاری که پایه و اساس همه ادیان جهان شد

انهایی که شکم خود را با لاشه حیوانات پر نمی کنند

آنهایی که زبان و دهان خود را با الکل کثیف نمی کنند

آنهایی که شش های خود را با تنباکو و دیگر مخدرات آلوده نمی کنند

آنهایی که آب و هوای و زمین کشورشان را کثیف و آلوده نکرده و خود را ازصدها بیماری مصون می کنند

آنهایی که آریایی میشوند ؛ انسانهایی نجیب و پاک و مورد احترام جهان

ایران به  " ایسم" ها و " گرای" ها تجویز شده از غرب و شرق احتیاج ندارد ؛ همه آنها امتحان خود را بد پس داده اند

ما بایس به اصل و ریشه خود برگردیم ؛ آن اصل و ریشه و فرهنگی که ایران را به مقام امپراطوری و احترام جهانی تا کنون رسانید؛

از آنچه که خود داریم کشور خود را بسازیم و دست گدایی به سوی کسی دراز نکنیم

آری این آینده ایران چدیدست

آری این یک انقلاب آرام است ؛ انقلابی فرهنگی ، انقلابی انسانی ، انقلابی خودی و بی خونریزی

آری ما بایس بر دو پای خود بایستیم ؛ معنویت و ایرانیت ؛ کسانی که یکی از این دو را منکر میشوند یا ایرانی نیستند یا ایران و تاریخ و فرهنگ او را نمی شناسند و گمراهند

آری بایس به فرهنگ غنی ایرانی خود واقف و مفتخر باشیم

هر سوالی که در باره دین داریم و یا دین را نمی فهمیم ، با تصور رابطه خدا با انسان مانند رابطه پدر و فرزند جواب می گیریم

چگونه میتوانیم خدا را دوست داشته باشیم با تمام این مشکلاتی که در دنیاست ؟ وقتی انسانها را دوست داشته باشیم

عجیب است انسانهای قرن بیست و یکم همه خود را مدرن میدانند ولی مانند انسانهای قرن چهاردهم زندگی می کنند

چگونه میتوانیم انسانها را دوست داشته باشیم با دانستن مشکلاتی که انجام میدهند ؟ با دانستن اینکه همه از یک جنس هستیم ؛ رنگ خون همه ما سرخ است ؛ اسخوان ما همه یکی است ؛ همه دوست داریم ؛ همه متنفر می شویم ، گریه و خنده می کنیم ؛ همه می میریم و آزاد میشویم.

رابطه رهبر یک کشور با مردم آن مانند رهبر یک ارکستر و نوازندگان است
همه نتهای آن موسیقی را که میخواهند بنوازند را میدانند (قانون اساسی) و هر کدام هم ساز خودش را در دست دارد و میخواهد بنوازد
 اگر به رهبر نگاه نشود و نوازش سازهای موسیقی با هم تطبیق نشوند آهنگی بیرون نمی آید


وظیفه دولت  نوازندگی نیست بلکه ساختن شرایط مساعد برای نوازندگی ( تولید کار و زندگی مردم) است

 

  

Nach oben