هنرهای دستی

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

صنایع دستی در قدیم و در ایران باستان از اهمیت زیادی برخوردار بودند.صنایع دستی مانند ورزش و علوم دیگر جای مهمی درساعتهای آموزش دبستانها و مکان های آموزشی ایران باستان داشتند. دانش آموزان پس از پایان تحصیلات خود نه تنها به ورزشها و علوم آشنا بودند بلکه می تواستند به هنرهای دستی نیز بپردازند.
 متأسفانه در زمان ما اینگونه نیست ؛ زمان آن شده است که فکری اساسی برای صنایع دستی کنیم که آنها به فراموشی سپرده نشوند.در حال حاضر یک اراده و خواست قوی برای حفظ و یادآموزی آنها نیست و چه بسا دهه ای بعد این هنرها در کشور دیگر شکوفایی پیدا می کنند و مردم آن کشور ادعای ملی بودن آن هنر را برای خود می کنند و این یک ننگی برای یک دولت ملی ایرانی خواهد بود

از این هنرهای دستی می توان سوزن دوزی ها و بافتنی ها را نام برد و این هنرها به قدری گوناگون هستند که آنها را من "گروه سوزن دوزی و بافتنی های ایرانی" نام می برم.

گروه سوزن دوزی و بافتنی های ایرانی از هنرهای بسیار اصیل و زیبای ما می باشد.هر دختر و زن ایرانی در ایران باستان به چند هنر از این هنرهای زیبا آگاه بود. در آنزمان تهیه لباس ها با انواع سوزن دوزی ها نه تنها راه را برای هنرهای جدید گشود بلکه گروههای اجتمایی مختلف را هم از لحاظ ثروت و مقام اجتمایی از هم متمایزکرد. بدیهی بود که لباس های زیبا با منجوق دوزی ها وپولک دوزی ها و ملیله دوزی ها را هر کسی نمیتوانست داشته باشد

حمایت از صنایع دستی بایستی مورد حمایت شدید دولت قرار بگیرد و این حمایت و پشتیبانی باید در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران درج گردد
 صنایع دستی نه تنها امکانت کارزایی را در ایران را امکان پذیر می سازد و به صنعت توریسم نیز کمک فراوانی به دولت ایران میکند و از سوی دیگر به جوانان امکان استفاده مفید از وقت خود را میده
د

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/12.html 12 نگاه کنید

مجید بهرام بیگی

Nach oben