منبت کاری

 

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

 

هنگامی که به صنایع دستی ایران فکر می کنیم نخستین جلوه این صنایع منبت کاری است
دست این هنرمندان را بایس بوسید که اینگونه شاهکارهای بزرگ برای ما به یادگار می گذارند
منبت کاری یکی از سخت ترین هنرهای دستی ایران میباشد و یک استاد سالها در این رشته کار میکند تا به این مقام برسد
. در این هنر نقش‌ها به صورت نقش برجسته روی زمینه کار قرار می‌گیرند
منبت کاری بیشتر به صورت کنده کاری روی چوب اجرا می‌شودالبته در برخی دیگر از رشته‌های هنری چوبی مثل خراطی، و ابزار زنی و معرق‌کاری نیز نوعی کنده کاری اجرا می‌شود بنابراین نمی‌توان به آنها عنوان منبت کاری اطلاق نمود زیرا منبتکاری نوعی کنده کاری غیر همگن برای رسیدن به نقش برجسته مطابق طرحهای مورد نظر است
منبت کاری‌ هنری است‌ مشتمل بر حکاکی‌ و کنده کاری‌ بر روی‌ چوب بر اساس نقشه‌ای‌ دقیق

مراکز مهم منبت کاری


شهرهای آباده در استان فارس و شهر گلپایگان در استان اصفهان مرکز اصلی منبت‌کاری‌ محسوب میشوند همچنین در شهر بوشهر نیز عده‌ای‌ به‌ منبت کاری‌ اشتغال دارند و در ‌دیگر نقاط کشور هم‌ به‌ طور پراکنده منبت کاری‌ رایج‌ است‌.
دولت ایران بایس در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران حمایت کامل از این هنر کهن را بگردن بگیرد و در توسعه آن در بخش روستایی و شهری و استانی بکوشد

مجید بهرام بیگی

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/22.html 22 نگاه کنید

Nach oben