منبت کاری

 

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

 

هنگامی که به صنایع دستی ایران فکر می کنیم نخستین جلوه این صنایع خاتم کاری است
دست این هنرمندان را بایس بوسید که اینگونه شاهکارهای بزرگ برای ما به یادگار می گذارند
خاتم کاری یکی از سخت ترین هنرهای دستی ایران میباشد و یک استاد سالها در این رشته کار میکند تا به این مقام برسد
. در این هنر نقش‌ها به صورت نقش برجسته روی زمینه کار قرار می‌گیرند
خاتم کاری بیشتر به روی چوب اجرا می‌شودالبته در برخی دیگر از رشته‌های هنری چوبی مثل خراطی، و ابزار زنی و معرق‌کاری نیز نوعی کنده کاری اجرا می‌شود بنابراین نمی‌توان به آنها عنوان خاتم کاری اطلاق نمود زیرا خاتم کاری نوعی کاری غیر همگن برای رسیدن به نقش برجسته مطابق طرحهای مورد نظر است

مراکز مهم خاتم  کاری


شهرهای آباده در استان فارس و شهر گلپایگان در استان اصفهان مرکز اصلی خاتم ‌کاری‌ محسوب میشوند همچنین در شهر بوشهر نیز عده‌ای‌ به‌ خاتم  کاری‌ اشتغال دارند و در ‌دیگر نقاط کشور هم‌ به‌ طور پراکنده خاتم  کاری‌ رایج‌ است‌.
 دولت ایران بایس در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران حمایت کامل از این هنر کهن را بگردن بگیرد و در توسعه آن در بخش روستایی و شهری و استانی بکوشد

مجید بهرام بیگی

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/22.html 22 نگاه کنید

Nach oben