خط و زبان

 استفاده عمدی از لغات فرانسه  و انگلیسی شیک نیست بلکه بی شخصیتی و نادانی در زبان را میرساند

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

 

مجید بهرام بیگی

. آنچه که بسیاری از بزرگان زبان و خط کنونی ما گفته اند و می گویند این است که این خط ، خطی سخت و با بسیاری از بی قواعدگی ها یاد گیری زبان و فرهنگ ما را برای ما و دیگران بسیار سخت کرده است و این بسیاربد است. قواعد دستوری زبان فارس عربی ما وضع بهتری ندارند زیرا مخلوط شدن قواعد زبان عربی و فارسی یادگیری را آسان نمی کند.لغات هم وضع بدی دارند.بسیاری ازلغات ساده روزمره عربی و ترکی هستند حال اینکه لغات ایرانی آنها را داریم اما متأسفانه یا نمیدانیم کدامها هستند یا اینکه با یک سیاست اشتباه اجازه زندگی به این لغات را نمی دهیم .روزنامه ها و مجلات و رادیو تلویزیون نقشی بسیار منفی بازی می کنند.بسیاری از مجری های برنامه های رادیو و تلویزیونی حتی یک آموزش ادبی برای دانستن واستفاده از لغات ایرانی نمی دارندبرای آگاهی بیشتر به کتاب من " کارنامه، تاریخ، دستور زبان، مصدرها و لغات ایرانی" مراجعه شود). متآسفانه عده ای  متعصب و عقب گرای هم از پیشرفت فرهنگ ما جلو گیری می کنند و پیشرفت زبان و خط وفرهنگ ایران را قربانی خواستهای نا مشروع خود می کنند ولی آنها باید بدانند که آنها فقط نام خود را در تاریخ فرهنگی ایران بگونه ای منفی ثبت می کنند و برای همیشه نمی توانند از پیشرفت فرهنگی ایران جلوگیری کنند و نسلهای آینده ادب ایران درمورد آنها قضاوت خواهند کرد. آنها باید بپرسند آیا قلبشان برای فرهنگ ایران یا فرهنگ بیگانه می طپد ؟

مسدولان روزنامه ها و مجلات رادیو تلویزیون نقش مهمی در ایران گرایی دارند

اینکه مسدولان آنها بگویند ما همان لغاتی را استفاده می کنیم که مردم استفاده می کنند قابل قبول نیست؛ این یک تنبلی از سوی آنهاست این یک شانه خالی کردن از قبول مسدولیت فرهنگی برای ایران است

استفاده کردن از وآژه های بیگانه با دانستن واژه های ایرانی آن و کنار گذاشتن عمدی آنها خیانت به زبان و فرهنگ ایرانی است

دیگر از این روشن تر بنویسم ؟ آنها حق ندارند این کار را بکنند و اگر ادامه دادند بایس از این حرفه کنار گذاشته شوند زیرا اینها هستند که ریشه های نفوذ فرهنگهای بیگانه غربی و شرقی را در ایران گسترش می دهند

ما نه عربیم و نه ترک ؛ ما نه فرانسوی هستیم و نه انگلیسی

پس فرهنگستان و کار آنها برای چیست ؟ پس این همه کار برای لغت نامه های جدید یعنی چه ؟

دولت حق ندارد در این باره کوتاهی کند و بایس این افراد بیگانه پرست و خودباخته فرهنگی را از این مقام ها کار بگذارد

در زمان قاجار هم بسیاری از لغات ترکی و عربی استفاده میشد که حالا ایرانی آنها استفاده میشود و مردم کم کم به این لغات عادت می کنند مانند کفش نو که نخست کمی پا را میگزد ولی اینکه بگوییم همه لغت فرانسوی "مرسی" و عربی "ممنون و تشکر" را استفاده می  کنند و ما از لعت "سپاس" استفاده نمی کنیم قابل قبول نیست همانگونه که حالا نیز کمتر کسی از لغات بیگانه طیاره و بلدیه و عدلیه استفاده می کند و به جای آنها شهرداری و دادگستری میگویند در نسل آینده از لغات ایرانی استفاده خواهند کرد

مگر یک مسلمان انگلیسی زبان در جهان به یک انگلیسی زبان دیگر "سلام" می گوید ؟ نه می گوید هلو

مگر یک مسلمان انگلیسی زبان در جهان به یک انگلیسی زبان دیگر"تشکر" یا "ممنون" می گوی ؟ نه می گوید تنک یو

مگر یک مسلمان فرانسوی زبان درجهان به یک فرانسوی زبان  دیگر" سلام " می گوید ؟ نه می گوید سالو

مگر یک مسلمان فرانسوی زبان در جهان به یک فرانسوی زبان دیگر "تشکر" یا "ممنون" می گوید ؟ نه می گوید مقسی

مگر یک مسلمان آلمانی زبان درجهان به یک آلمانی زبان دیگر"سلام" می گوید ؟ نه می گوید گروس گاد

مگر یک مسلمان آلمانی زبان درجهان به یک آلمانی زبان دیگر "تشکر" یا "ممنون" می گوید ؟ نه می گوید دانکه

حال چگونه است که در ایران به جای درود می گوییم سلام ؟

حال چگونه است که در ایران به جای سپاس می گوییم تشکر، ممنون ، مرسی ؟

گویا هنوز افرادی در ایران هستند که فرق میان اسلام گرایی و عرب گرایی را نفهمیده اند یا شاید نمی خواهند بفهمند ؟؟

آخر این چه باصطلاح فرهنگستان و دولت است که در و دروازه را به روی هر فرهنگ بیگانه باز گذاشته است ؟؟

با توجه به این مشکلات من زبان و دستور زبان و خط ایرانی را بنیانگذاری کردم و در این هوم پیچ بخشی نیز به این خط و زبان تخصیص داده شده است تا دشمنان فرهنگ ایرانی نتوانند بگویند امکان پذیر نیست - زبان ایرانی ، زبانی با خط مناسب و آسان و جهانی وقواعد دستوری ایرانی و لغات ایرانی خالص است و باید در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران  ذکر شده و دولت در گسترش این زبان بکوشد

من اینجا صریح اعلام میکنم کسانی که با تغییر و تصحیح اشتباهات گذشته و ایران گرایی  مبارزه و مخالفت می کنند ایران ستیز و دشمن این فرهنگ و تمدن هستند

اینجا بایس مردم خود در باره آنان قضاوت کنند و می کنند

 

ما دوره های مختلف زبانی در ایران داشتیم و ایرانی ها همیشه الفباهای آسانتر را برای خود انتخاب می کردند و الفبای عربی هم در زمانی آسانتر بود ولی نه قرن کنونی ، زمان آن رسیده است که دوره زبان ایرانی در هزاره جدید شروع شود ، زبانی با الفبایی جهانی و انتخاب شده و نه اجبار شده با لغتهای کاملاً ایرانی با دستور زبانی ایرانی و ساده و نه مخلوط تا این فرهنگ را به سطح جهانی برساند و نه فرهنگی منطقه ای بماند

آغاز این کار با نوشتن کتابهای درسی یا ترجمه کتابهای کنونی به ایرانی میباشد

اما نبایس فراموش کرد که ما در یک جهان بزرگ زندگی می کنیم و بایس بتوان با مردم دیگر نیز رابطه داشت
 بایس در قانون اساسی و در بخش فرهنگی آن نوشته شود که پس از دوره ابتدایی نوجوانان ایرانی میان پنج زبان بیگانه  (ترکی ، عربی ، انگلیسی ، فرانسه ، اسپانیایی) بتوانند انتخاب کنند


اجباری کردن به یاد گیری یک زبان بیگانه در ایران قابل قبول نیست زیرا مغایرت با آزادی شخصی نوشته شده در قانون اساسی و مغایرت با برابری فرهنگهای مختلف قومی در ایران است (چرا نبایس یک کرد و بلوچ . گیلک زبان مادری خدش را در دبستان و دبیرستان یاد بگیرد ولی خوزستانی ها بتوانند ) ؟ 

با برنامه ریزی یک برنامه و نرم افزار خوب میتوان کتابهای مهم  دوران مختلف را به ایرانی به گونه ای سریع ترجمه کرد

زبان کنونی ما فارس عربی است نه فارسی و نه عربی و این زبان فارب ها ( فارس عربهاست که  در بخش هایی از ایران زندگی می کنند ) زیرا وقتی یک زبان بیش از یک سوم لغات خود را از زبانهای دیگر بگیرد  و دستور زبان آن هم خالص نباشد دیگر خالص نیست و فرهنگستان 

کنونی نیزفرهنگستان خط و زبان فارب هاست نه ایران

http://www.majidbahrambeiguy.at/arya-bahram-neveshte-ha-texts-textes-texte/empty(35).html

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/13.html 13 نگاه کنید. 

مجید بهرام بیگی

Nach oben