ورزش

.

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

ورزش امری بسیار مهم برای جامعه است.ورزش به تندرستی روحی و جسمی فردی کمک می کند و باعث می شود که ورزشکار به خوردن غذای خود و پرهیز از موارد مضر مانند تنباکو و الکل و مواد قندی و چربی بسیار و در ضمن هدر دادن وقت خود نیز توجه کند و بطور غیر مستقیم دولت با تلاش برای گسترش ورزش میلیونها تومان از هزینه برای مبارزه دراز مدت با مواد مخدر و هزینه سنگین درمانی در بیمارستانها و درمانگاه ها و جراحی ها و داروها  می کاهد و ایجاد کار بسیار در سطح کشور می شود.برای همین مطلب هم دولت بایستی توجه بسیار زیاد به ورزش کند

چه کار باید کرد ؟

ورزش بایستی از مهد کودک و دبستان تا دانشگاه یکی از دروس مهم مانند رشته های دیگر باشد و جدی گرفته شود. در مهد کودک بچه ها مانند یک ورق پاک میباشند و اگر به نرمش و ورزش عادت کنند و روزانه آن را انجام دهند این عادت برای تمام عمر برای آنها باقی خواهد ماند و این یک عادت خوب است.درمهد کودک است که اعضای حرکتی بذن پیشرفت می کنند یا راکد می میماند

خلاصه مطلب هر تومانی که در ورزش سرمایه گذاری شود پنج برابر سود و بهره غیر مستقیم و دراز مدت خواهد داد

هر شهرستان و شهر بایس یک مجتمع ورزشی داشته باشد تا فرزندان این سرزمین در انجا تمرین کنند

اولین چیزی را که یک نوجوان از ورزش یاد می گیرد داشتن دیسیپلین  است. او می اموزد که بدون کوشش و دیسیپلین به هیچ چیز نمی رسد و این در زندگی آینده او نیز مؤثر است

دومین مطلبی را که یاد می گیرد رقابت است و جوانمردی

سومین مطلبی را که یاد می گیرد احترام به هم نبردست زیرا که زحمتها و کوششهای او را نیز درک میکند 

چهارمین مطلبی را که یاد می گیرد قبول ناکامی و شکست است

اینها ارزشهای انسانی و اجتمایی هستند که ورزش به یک نوجوان و جوان هدیه می کند که حتی برای زندگی آینده نیز مهم هستند

ورزش بایس مانند یک وعده عذای روزانه در برنامه روزانه مردم جایی داشته باشد مانند یک وعده صبحانه یا نهار یا نماز ظهر و شب

حقیقتاً بایس بگویم که ارزش ساختن مراکز ورزشی از ساختن مسجد هم بیشتر صواب دارد زیرا که مسجد به اندازه کافی داریم ولی این مراکز را نداریم و به نیکوکاران و خیرمندان توصیه و پیشنهاد میکنم در این مورد سرمایه گذاری کنند.

این جوانان ورزشکار در آینده کادر تیم های ملی ما رامی سازند و در جهان باعث افتخار ما خواهند شد.با نگاهی به کشورهایی که اکثر مدالهای المپیک را از آن خود می سازند در می یابیم که ورزش امر مهمی در این کشورها بازی می کند.جدی نگرفتن ورزش درکشورمان باعث شده که فقط هر چند وقت به چند وقت یک ستاره ورزشی داریم و این ستاره ورزشی هم فقط با سعی و تلاش خود به این مقام رسیده و هنگامی که کناره می گیرد ما بایستی سالها منتظر ظهور ستاره دیگر بمانیم و این سیاست درست ورزشی نیست.همانگونه که هرسال هزارها هزارفارغ التحصیل میشوند بایستی هزارها هزارورزشکار خوب ازدبیرستانها خارج شوند

ما باید درکشورمان نسلهای ورزشکار پدید آوریم.همانگونه احساس مردمی که برای ورزش بیگانه فوتبال در کشورمان وجود دارد باید در رشته های ملی و سنتی دیگر نیز پدید آید

سالها سرمایه گذاری در فوتبال ما چه به ارمغان آورد ؟ آیا بهتر نبود دولت سرمایه گذاری بر روی ورزشهای ملی و مردمی می کرد و ورزشهای بیگانه را مانند کشورهای دیگر به بخش خصوصی می سپرد ؟

دولت باید توجه خود را به ورزشهای ملی و اصیل کند .باید رقابتها در تمام رشته های ورزشی در سطح دبستان، دبیرستان،دانشگاه وهم چنین رقابتها در سطح شهری و استانی انجام شود

باید در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ذکر شود که دولت ایران خود را موظف در بسط ورزشهای ملی ایران ( کشتی ، چوگان ، دو میدانی ، پرتاب نیزه ، شمشیر بازی ، تیروکمان ، سوارکاری ، و ورزش پهلوانی) می کند

متأسفانه در حال حاضرورزش آنچنان که باید و شاید در سطح مهد کودک و دبستانی ،دبیرستانی ، دانشگاهی وشهری و استانی انجام نمی شود وخصوصأ در مراکز تدریس ساعت ورزش را مانند ساعت تفریح می دانند درحالیکه ساعت ورزش باید ساعتی برای یادگیری اصولی یک ورزش و تمرین باشد.ما باید در روشهای خود تجدید نظر کنیم

چرا ورزشکاران ما مانند اکثر ورزشکاران کشورهای دیگر با لباسهایی که نمودار سه رنگ پرچم ایران (سبزو سفید و سرخ) میباشد درمسابقات بین المللی شرکت نمی کنند ؟

مگر پرچم ما فقط سبز یا فقط سفید یا فقط سرخ است که با این رنگها یا بدتر با رنگهای دیگر در مسابقات بین المللی شرکت می کنند ؟

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/04.html 4 نگاه کنید. 


Nach oben