مصادره نظامي گنجوي توسط دولت باکو

سال ها است که دولت ترکيه مولانا شاعر بزرگ پارسي گوي را به عنوان شاعري ترکيه اي به دنيا معرفي مي نمايد،کشور هاي عربي،بو علي سينا، بيروني،رازي و... را عرب معرفي و تبليغ مي نمايندو دولت با کو نيز نظامي گنجوي شاعري که به همراه فردوسي،حافظ و مولانا چهار ستون سترگ زبان و ادبيات و شعر پارسي محسوب مي شود را شاعري ترک ،ضد ايراني و در تملک دولت باکو تبليغ مي نمايد.

کد خبر: ۲۵۹۸۱۶

تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۴ - 22 July 2012

در حالي که توجه به مفاخر فرهنگي ايران زمين  و حفاظت و حمايت از ميراث کهن و ارزشمند فرهنگي و ملي متاسفانه از سوي نهاد ها و رسانه هاي ايراني در اولويت قرار ندارد،هر روز شاهد اقدامات خصمانه کشور هاي تازه سر برآورده همجوار ايران در جعل تاريخ ، فرهنگ ،نماد هاي فرهنگي وهويت ناموران فرهنگي،تاريخي ايران مي باشيم . 

به گزارش «ايران آباد»، زماني از افلاتون پرسيدند: آيا مردم سخنان نادرست را باور مي‌کنند؟ افلاتون پاسخ داد: يکي دو نسل زمان مي‌بَرد؛ آن‌گاه چنان باور مي‌کنند که اگر وارونش(:خلافش) را بگوييد، شما را خواهند ُکشت! 

اين حکايت تاريخي دقيقا وضعيت هويتي دولت باکو را در طول 199 سال پس از جدايي از ايران را نشان مي دهد.آن گونه که تحت تعليمات کمونيستي شوروي سابق  مردم ايران شمالي آن چنان شستشوي مغزي داده شده اند که نه تنها تعلق تاريخي 17 شهر قفقاز به ايران را منکر مي شوند بلکه ايرانيان و به ويژه فارس زبانان را بزرگترين دشمن خود مي دانند!! و جالب تر اين که با 7 ميليون جمعيت سوداي تجزيه ايران با 20 ميليون آذري را در سر مي پرورانند!! 

اين حکايت براي ديگر همسايگان ايران نيز مصداق دارد. سال ها است که دولت ترکيه مولانا شاعر بزرگ پارسي گوي را به عنوان شاعري ترکيه اي به دنيا معرفي مي نمايد،کشور هاي عربي،بو علي سينا، بيروني،رازي و... را عرب معرفي و تبليغ مي نمايندو دولت با کو نيز نظامي گنجوي شاعري که به همراه فردوسي،حافظ و مولانا چهار ستون سترگ زبان و ادبيات و شعر پارسي محسوب مي شود را شاعري ترک ،ضد ايراني و در تملک دولت باکو تبليغ مي نمايد. 

دولت باکو  در محدوده سرزمين تاريخي اران و شروان  که حتي نام کشورش را براي دست درازي  و تجاوز به آذربايجان واقعي به مرکزيت تبريز جعل کرده ، اخيرا در اقدامي موهن  و گستاخانه نسبت به هويت و اصالت شاعر پر آوازه ي ايراني نظامي گنجوي، با پرداخت 110000 يورو به شهرداري رم مجسمه ي وي را  درپايتخت ايتاليا با عنوان شاعر متعلق به جمهوري (جعلي) آذربايجان!!! در اين شهر نصب كرد که اين اقدام ضد فرهنگي با اعتراض ايرانيان در ايتاليا و همچنين دانشمندان و دانشجويان ايتاليايي علاقه مند به فرهنگ ايراني همراه بود. 

دولت باكو پيش از اين هم در اقدامي كه هيچ واكنش در خوري را از سوي جامعه سياسي و فرهنگي ايران در پي نداشت هويت  بابک خرمدين را هم دزديده و مجسمه ي اين سردار بزرگ استقلال و هويت تاريخ ايران زمين را در اين شهر با  تبليغ هويتي جعلي به عنوان سرداري ترک ،تجزيه طلب وضد ايراني !!!! نصب كرده بود. 

استالين پيشگام جعل هويت نظامي در شوروي 

آذربايجاني خواندن نظامي گنجوي و ترک دانستن او توطئه ي روس ها جهت هويت زدايي کامل از هر آن چه رنگ ايراني دارد در منطقه قفقاز است. اين رفيق استالين بود که در سوم آوريل 1939 در مصاحبه اي، نظامي را آذربايجاني خواند و مدعي شد که قسمتي از آثار او نيز به ترکي است. 

«رفيق استالين ضمن مصاحبه با نويسندگان درباره شاعر آذربايجان نظامي، سخن مي گفتند و قطعاتي از آثار او را درميان مي گذاشتند تا به وسيله سخنان شاعر اين نظريه را رد کنند که گويا شاعر بزرگ برادران ما، آذربايجاني ها را بايد به ادبيات ايران تقديم نمود،فقط به آن دليل که شاعر قسمت بزرگ آثار خود را به زبان فارسي نوشته بود. » - پراودا، 3 آوريل 1936 

پس از اعلام اين مطلب از سوي استالين بود که علماي ماوراء ارس از جمله آکادميسين ميرزا ابراهيم اف، عضو فرهنگستان علوم آذربايجان و دکتر رفيعلي و… به استناد کشف استالين درمراسم هشتصدمين سال تولد نظامي در اتحاد جماهير شوروي، نظامي را ترک و آذربايجاني خواندند و البته هيچ يک از آنان، آن بخش از اشعار ترکي او را به کسي معرفي نکردند! 

در چند سال گذشته بيتي از نظامي گنجوي که درستي و صحت آن هيچگاه ثابت نشده است و به درستي مشخص نيست در کدام يک از آثار و مجموعه هاي وي است مستمسک برخي ادعاهاي کودکانه در خصوص اين شاعر و فرزانه بزرگ شده است. شعر : پدر در پدر مر مرا تورک بود// به فرزانگي هر يکي گرگ بود .... را در زمان اتحاد شوروي جعل کرده اند تا شايد بتوانند شناسنامه اي ترکي براي اين شاعر بتراشند. از سوي ديگر ديواني ترکي را به اين شاعر نسبت داده ند که هرگز از او نيست. با اين توضيح که در شهر گنجه در طي قرون شاعران بسياري بودند که " نظامي " تخلص کرده اند. تاريخ سازان يکي از همين ديوان هاي متاخر ترکي را که سراينده اش تخلص نظامي داشت به نظامي گنجوي پارسي را نسبت داده اند. 

متاسفانه به دليل ضعف تبليغاتي مفرط ايرانيان است که بزرگان علم و فرهنگ و تاريخ ايران زمين يکي بعد از ديگري به تملک کشور هاي تازه سر برآورده در مي آيند و بدتر اين که هيچ واکنش درخوري را هم از سوي ايرانيان شاهد نيستيم.چرا قريب به اتفاق ايرانيان نبايد بدانند زادگاه نظامي گنجوي در روستاي "تا" در تفرش قرار دارد و بدتر اين که سازميان ميراث فرهنگي که از اين امر خبر دارد چرا نه تنها هيچ تبليغي انجام نمي دهد خانه نظامي گنجوي را با توجيه عدم بودجه کافي!!! نيمه ويران به حال خود رها کرده است؟ 

 نظامي گنجوي شاعر نامدار ايراني بر اساس شعري که خود گفته است در شهر  تفرش و روستاي (تا) متولد شده‌است .اين بيت از اشعار خود نظامي در اقبالنامه مي‌باشد: 

به تفرش دهي هست «تا» نامِ او 

نظامي از آنجا شده نامجو

 تفرشي بودن نظامي با شعري از شيخ بهايي نيز قطعي شده ‌است. آنجا که  شيخ بهايي درباره? نظامي مي‌گويد: 

ز اهل تفرش است آن گوهر پاک 

ولي در گنجه چون گنج است در خاک 

 لازم به ذکر است که نام پدرش يوسف ، زاده? تفرش و مادرش نيز با نام رييسه ،يک کرد ايراني بود. همچنين  جدش «ذکي» و  جد اعلايش «مويد» را نيزاهل تفرش (در استان مرکزي ايران) خوانده اند. 

به رغم اين که خانه پدري و زادگاه اين شاعر جهاني در روستاي "تا" در تفرش مي باشد،به دليل عدم اطلاع رساني عمومي ، زادگاه نظامي نه تنها در بين بسياري از ايرانيان شناخته شده نيست  بلکه حتي به رغم نامه نگاري هاي دلسوزان و علاقه مندان به تاريخ و فرهنگ ايراني،با بهانه عدم وجود اعتبار توسط نهاد مسوول به حال خود رها شده و به دليل عوامل طبيعي و انسان ساخت کاملا مخروبه و نيمه ويرانه شده و هيچ گونه رسيدگي به آن صورت نپذيرفته است. 

 اما آيا گاه آن نرسيده که متوليان امر اقدامات عملي در جلوگيري از تاراج ميراث ملي ايران توسط ضد ايرانيان را به اجرا گذارند؟ 

بي ترديد توجه به اهتمام لازم جهت پاسداشت و احياي هويت ملي ايراني اين شاعر بزرگ از جمله فراهم آوردن امکان مرمت و احياي باشکوه  و درخور خانه نيمه مخروبه اين شاعر بزرگ جهاني  در روستاي "تا" تفرش  اقدامي است  شايسته  و بايسته که علاوه بر جنبه هاي ماندگارو  گرانبهاي حفظ ميراث فرهنگي در جلب گردشگران ايراني و خارجي و توسعه اقتصادي منطقه نيز بسيار تاثير کذار خواهد بود. 

همچنين بايد منتظر بود عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را در حفظ و ثبت ديگر ميراث ملموس ايران زمين كه به ثبت جهاني نرسيده اند مشاهده نمود، از آن جمله است جشن مهرگان، جشن سپندارمذگان(كه ولنتاين اروپايي كپي برداري از آن است)، جشن سده، آيين چله يا يلدا(كه پايه پيدايش كريسمس تلقي مي شود)، جشن تيرگان، موسيقي زيبا و باشكوه كردي، خراساني، مازندراني، گيلكي، بلوچي و ... شاهنامه فردوسي،پنج گنج نظامي گنجوي، منظومه بزرگ شهريار با نام حيدر بابا سلام و ...  پيش از آه و افسوس از اين که همسايگان آن ها را به نام خود به ثبت جهاني برسانند. 

==================================== 

فرهنگ و هنر

کشمکش بر سر ملیت نظامی گنجوی

ایرانیان نظامی را یکی از ارکان شعر کلاسیک فارسی می‌دانند؛ شاعر داستان‌سرایی که منظومه‌های عاشقانه و حماسی‌اش او را در ردیف فردوسی و سعدی جا داده. به رغم جایگاه نظامی در ادبیات فارسی، برخی در ایرانی بودن او تردید دارند.

 

نظامی گنجوی

اغلب صاحب¬نظران پنج گنج، دیوان سروده¬های نظامی، را قله¬ی داستانسرایی تمثیلی در زبان فارسی می‌خوانند. جایگاه نظامی در این سبک، به ویژه در بزم¬سرایی یگانه است.

استادان ادبیات کهن فارسی معتقدند، منظومه‌سرایی با نظامی به اوجی رسید که تکرارشدنی نبود. شیوایی و استحکام زبان، قدرت تخیل و توصیف¬های بدیع و دقیق نظامی از هشت قرن پیش سرمشق و الهام بخش دیگران بوده است.

اعتراض به ایرانی خواندن نظامی

سرسخت¬ترین مدعیان ملیت غیرایرانی نظامی ساکنان کشور آذربایجان هستند. آنها معتقدند، این شاعر، که نام کاملش جمال الدین الیاس بن یوسف نظامی گنجوی است، در شهر گنجه در این کشور به دنیا آمد و هرگز زادگاهش را ترک نکرد. 

دی ماه امسال خبرگزاری آذربایجانی ترندنیوز با حیرت خبر داد: «ایران باز هم نظامی گنجوی را شاعر فارس معرفی کرد.» ایرانیان معتقدند، در زمان حیات نظامی منطقه¬ای که بعدها آذربایجان نامیده شد، جزیی از سرزمین ایران بوده و از آن مهم‌تر شعری از او به زبان ترکی در دست نیست. بر دیوارهای بالای مقبره‌ی نظامی در گنجه شعرهایی از او با حروف فارسی و خط نستعلیق نوشته شده است.

آذربایجانی¬¬ها به ویژه از زمان فروپاشی شوروی و استقلال این کشور بیشتر از گذشته بر ملیت غیرایرانی این شاعر اواخر قرن ششم هجری پا می¬فشارند. ظاهرا این ادعا قدمتی هفتادساله دارد.

استالین، مبتکر تغییر ملیت نظامی

سرگی آقاجانیان، شرق¬شناس ارمنی، در مقاله¬ای زیر عنوان «پنجاهمین سالگرد یک تحریف فرهنگی» که در سال ۱۳۶۷ در مجله¬ی ایران¬شناسی به چاپ رسید، ایده¬ی آذربایجانی خواندن نظامی را به استالین نسبت می¬دهد.

او به گزارشی اشاره می¬کند که سوم آوریل ۱۹۳۹ در روزنامه پراودا، ارگان رسمی حزب کمونیست شوروی، منتشر شده و در آن آمده است: «رفیق استالین ضمن مصاحبه با نویسندگان درباره¬ی شاعر آذربایجانی، نظامی سخن می¬گفتند

بنابر این گزارش، استالین از شعرهای نظامی مثال¬هایی آورده تا نظریه¬ی ایرانی بودن او را رد کند. آقاجانیان می¬نویسد، زمامداران شوروی که خطر بروز جنگ دوم جهانی را حدس زده بودند، برای افزایش قدرت دفاعی و روحیه¬ی خلق¬های مناطق مختلف تصمیم گرفتند حس میهن پرستی و غرور ملی آنها را تقویت کنند. به این منظور قرار شد برنامه¬های مفصلی در تجلیل از بزرگان فرهنگی این مناطق برپا شود. آقاجانیان می¬افزاید، هنگامی که در سال ۱۹۴۷ سالگرد تولد نظامی در باکو و گنجه جشن گرفته می¬شد، چند سال بیشتر از ترجمه¬ی آثار او به ترکی نگذشته بود.

مجسمه‌ی نظامی در مسکو

یونسکو سال ۱۹۹۱ میلادی را سال نظامی اعلام کرد. جلال متینی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات و رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد، خرداد ماه ۱۳۷۱ در مقاله¬ی «بزرگداشت نظامی گنجوی در مسکو و سن¬پترزبورگ» به مراسم مفصل و مجللی اشاره می¬کند که به این مناسبت در روسیه برگزار شد. 

متینی، مدیر و سردبیر مجله‌ی ایران¬شناسی می¬نویسد، آذربایجانی¬ها مجسمه¬ای از نظامی را به روس¬ها هدیه دادند و آن را مقابل دفتر نمایندگی خود در مسکو نصب کردند. در مراسمی که هیچ ایرانی به آن دعوت نشده بود، رئیس جمهور وقت آذربایجان از این مجسمه پرده¬برداری کرد.

نظامی، شاعر تفرشی

در حالی که بسیاری از پژوهشگران ایرانی بر سر شهر گنجه، به عنوان زادگاه نظامی، توافق دارند، کسانی نیز منکر این مسئله هستند. به نظر این عده، نظامی در روستایی به نام «تا» در منطقه‌ی تفرش متولد شده است. سند این ادعا بیتی از «اقبال¬نامه»ی نظامی است که ظاهرا شاعر در آن گفته است:

به تفرش دهی هست «تا» نامِ او نظامی از آنجا شده نامجو

طرفداران این نظریه معتقدند، تفرشی بودن نظامی را بیتی از شیخ بهایی تقویت می¬کند که می¬گوید:

ز اهل تفرش است آن گوهر پاک ولی در گنجه چون گنج است در خاک

بنا بر این روایت، نظامی تنها چند سال آخر عمر خود را در گنجه گذرانده و همانجا فوت کرده است. برخی از پژوهشگران، از جمله سعید نفیسی، در وجود روستایی به نام «تا» ابراز تردید کرده¬اند و برخی دیگر بر این نظرند که این منطقه در قرن ششم اصلا تفرش نام نداشته است.

شهروند جهان شعر

در کنار موافقان و مخالفان ملیت ایرانی نظامی، کسانی نیز وجود دارند که معتقدند، شاعران بزرگ میراث مشترک بشر به شمار می¬آیند و به جای بحث و جدل در مورد ملیت آنها باید به شناختن و شناساندن آثار و افکارشان همت کرد. به هر تقدیر مسلم این است که آثار نظامی همه به فارسی نوشته شده¬اند و از طریق همین زبان به نقاط مختلف جهان راه یافته¬اند.

نظامی به ویژه در کشورهایی که با ایران مراوده¬ی فرهنگی بیشتر و عمیق¬تری دارند، چهره¬ای است بسیار آشنا. گفته می¬شود، در کتابخانه¬های شبه‌قاره‌ی هند حدود یک هزار جلد نسخه‌ی خطی از آثار نظامی وجود دارد. از اوایل قرن نوزدهم میلادی آثار نظامی به زبان¬های مهم اروپایی ترجمه شده است.

======================

جدیدترین اقدام ضدفرهنگی جمهوری آذربایجان در مقبره نظامی 

۱۳۹۲\۰۷\۲۵ - ۱:۵۷ PM 

جمهوری آذربایجان در جدیدترین اقدام ضد فرهنگی و ضد ادبی در مقبره نظامی گنجوی ، اشعار تحریف شده این شاعر پرآوازه ایرانی را به زبان آذری منتشر کرده است. 

به گزارش واحد مرکزی خبر از باکو ، تصاویر منتشر شده از مقبره در حال تعمیر نظامی گنجوی نشان می دهد که جمهوری آذربایجان با تخریب کاشی نوشته های فارسی ، اشعار ترجمه شده به زبان آذری را با دو الفبای فارسی و لاتین آذری جایگزین آن کرده است. 

پیش از این مقامات جمهوری آذربایجان علت برداشتن کتیبه های اشعار فارسی را تسلط نداشتن بازدیدکنندگان به زبان فارسی عنوان می کردند ، حال آنکه اکنون ترجمه اشعار با الفبای فارسی منتشر شده است . 

گلناره اسماعیل اوا ، مدیر مقبره  نظامی گنجوی در مصاحبه با خبرگزاری آپا مدعی شد پس از مرمت و بازسازی آرامگاه، کتیبه های اشعار نظامی در این آرامگاه هم به زبان فارسی و هم به زبان آذری نصب شده است و هیچ تغییراتی صورت نگرفته است. 

این در شرایطی است که تصاویر نشان می دهد که هیچ شعر به زبان فارسی در آرامگاه نصب نشده است بلکه اشعار آذری و ترجمه شده با الفبای فارسی منتشر شده اند. 

جمهوری آذربایجان به منظور تحریف هویت ایرانی نظامی گنجوی ، طی سالهای اخیر طرح و ترجمه اشعاری که در آنها نظامی گنجوی به وصف عظمت و شکوه ایران پرداخته ، ممنوع کرده است . 

در ادامه این تلاش های ضد ادبی سه ماه پیش تعدادی از کتیبه های اشعار فارسی از بارگاه این شاعر پرآوازه ایرانی برچیده شد. 

محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در نامه ای به « ایرینا بوکووا » مدیرکل سازمان یونسکو به سیاست فارسی ستیزی جمهوری آذربایجان اعتراض و از یونسکو درخواست کرده است برای جلوگیری از این عمل ضد فرهنگی و بازگرداندن مقبره به شکل اولیه گام های فوری بردارد . 

گفته می شود، جمهوری آذربایجان  قصد دارد با صرف مبالغی ، مجسمه هایی از نظامی گنجوی را بعنوان شاعر آذربایجان در شهرهای مهم برخی از کشورهای جهان از جمله فرانسه نصب کند. 

در نخستین اقدام  با پرداخت 110 هزار یورو به شهردار رم ، مجسمه ای از نظامی گنجوبی در شهر رم ایتالیا نصب شده و این شاعر به عنوان شاعر آذربایجان معرفی شده است . 

در حالی که نظامی گنجوی حتی یک بیت به غیر زبان فارسی ندارد و از استقلال جمهوری آذربایجان نیز بیشتر از 22 سال نمی گذرد، باکو در تمامی منابع آموزشی و درسی خود نظامی گنجوی شاعر سده ششم هجری قمری را به عنوان شاعرو داستان سرای آذربایجان معرفی می کند.

 

Nach oben