Ay màrdom, to bàzàh kar

Koja ànd , gohàr ha miyan e sàng ha

 

an bozorg var ha

ràh bàr ha , an pak ha

 

Bozorg var ha amàdànd o ràftànd , degàr nà mi ayànd

Ràh bàr ha amàdànd o ràftànd , degàr nà mi ayànd

 

Ay mardom

To bàzàh kar

 

Màrdom be man to del ràhay

Màrdom e ràh bàr nàmay

 

Màrdom ha ye bozorg var nàmay!

Bazi gàr ha ye xosh bala , xosh nàmay!

 

Yar e màn be pors àz ishan

Àz gonah ha ye anha

Àz doruq ha ye anha

Àz setàm ha ye anha

Màrdom e sade , baz

Àz màrdom bot nà saz

 

Ke bot ra niyaz be bot shekàn mi bashàd

Ke màrdom e pak pish e Xoda mi bashàd  

 

Ay màrdom, be xod nà naz

Màrdom ha ye pak nà saz

 

Be donbal e ràhayànde nà bash

Be rah e Xoda payànde bash

 

Ràhayànde pish e Xoda mi bashàd

Ràhayànde dàr del o sàr mi bashàd

 

Àgàr in nà bud pàs to ce mi gàrdi ?

Àgàr in nà bud pàs to ce mi juyi ?

 

Ay màrdom , dàr in bi sàray i

Nà bash be donbal e ràhayi

 

Rah e rast tànha ràhayànde mi bashàd

In tànha rah , pish e pay e to mi bashàd

 

A màrdom , ba ziba ruy i

Nàmaz xani và doruq guyi

 

Pàs nàmaz nà xan và doruq nà guy

Màrdom bash o gàzafe nà guy

 

Ruze giri và dozdi koni

Xane ye Xoda ?! ràvi và setàm koni

 

Pàs ruze nà gir o dozdi nà kon

Pàs in xane nà ràv, setàm nà kon

 

Ba Xoda bashid shoma bàzàh kar ha

Koja ànd , gohàr o sim o zàr ha?

 

Mànànde Moshe ba cupan nà bashid

Màrdom fàrib o fàramush gàr nà bashid

 

Màrdom hàme ruz guyànd be Xoda ye to

Ke Mohàmmàd bud bànde ye Xoda ye to

 

Ke Xoda ye jàhan hàm vare guyàd màn afàrànde àm

Ke Màn àz ràg ha ye garden be shoma, nàzdik tàr àm

 

Nach oben