Shabiran (shah rah ha ye ab i ye Iran) 

Iran wasserstrassen-Projekt Shabiran 

Shabiran ; le projet de la voie navigable en Iran 

Shabiran ; Iran waterway project" 

من ایجاد شابیران (شاهراه های آبی ایران) را بنیان گذاری میکنم

 

 

مجید بهرام بیگی

فروردین 1370

 

آب زندگی است.

 

هرکجا آب نوشیدنی باشد زندگی بوجود می آید.یکی از مشکلهای بزرگ ما کمبود آب در کشور ماست.

یکی از شانسهای ما بودن خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ودریای مزندران در شمال است.

در ایران رودخانه های کوچک بسیاری داریم که بسیاری از آنها در جایی به بن بست یا پایان خود میرسند و نمیتوان از آنها به آنگونه که شایسته است استفاده کرد.

 

ما میتوانیم با ساختن رودهای مصنوعی که سرچشمه در خلیج فارس و دریای عمان دارند شهرها و مناطق خشک ایران را از خشکی برهانیم و در ضمن مراکز تفریحی و توریستی و اقتصادی و مراکز زیادی برای تولید برق ایجاد کنیم. بایستی رودخانه های طبیعی و کوچک ایران را به این شبکه سراسری آب متصل کنیم ودر ضمن شاهراه کشتی رانی نیز میان شهرها و استانها ایجاد کنیم.با ایجاد مسیرهای دو طرفه  مشخص برای دوچرخه سواری نه تنها برای ورزش دوچرخه سواری در کشور اقدام بزرگی می نماییم بلکه به کشوری برای توریسم دوچرخه سواری تبدیل میشویم و این ایجاد هزارها کاردر ایران میکند.این شاهراه های آبی تاثیر بسزا و مثبتی بر اب و هوای خشک ایران می گذارند. 

    

 امتیازات طرح شابیران (شاهراه های آبی ایران) در یک نگاه کلی:

1 ایجاد آبادانی در محرومترین مناطق ایران

2 توسعه رودنوردی و صنعت کشتی سازی

3 ایجاد درآمدهایی همیشگی برای ایران بویژه در بخش توریستی و بخش تفریحی


4 زیاد شدن ارزش ژئوپلیتیکی ایران در دنیا و کاهش نفوذ بیگانگان در منطقه


5 بهترشدن وضع محیط زیست و وضع آب و هوا در بخشهای خشک و کویری ایران

6 تولید و توانایی دستیابی به آب آشامیدنی، و مبارزه با خشکسالی

7 ساختن بنادر آزاد در میانه ایران و شکوفایی بازرگانی

8 فراهم  آوردن صدها هزار شغل در ایران و بازگشت مردمها به شهرهای خود

9 ایجاد نیروگاه های تولید برق

10 امکان ایجاد دریاچه و پرورش ماهی های گوناگون 

از رودخانه های بزرگ کانالهای کوچک به زمین های کشاورزی کشیده میشود

علامت دایره با علامت ضزبدر در میان آن نشانه شهر جدید در کنار رودخانه جدید میباشد  

 

اطریشی ها سالها مشکل با رودخانه های کوچک و بدون بستر و محدوده داشتند و پس از هر ریزش باران مشکلات زیادی برای آنها ایجاد میشد 


صد سال پیش شروع به نقشه ای برای حل این مشکل یر آمدند و رود دانوب در اطریش را یکی کردند و به آن بستر وعمق واحد دادند و در میان این رود جزیره های مصنوعی برای اوقات تفریح ساختند و خارج از شهر در کنار این رود نیروگاه های برق ساختند که انرژی اطریش را تامین می کند. عمق 12 متر و عرضی برابر با 285 تا 475 متر است.

اطریش در یک رفراندم مردمی پیشنهاد دولت برای تولید برق اتمی را به حق و درستی رد کرد وتمام کوشش خود را  برای ساخت نیروگاه های پاک گذاشت.

 

 

این کار را بایس در ایران هر استان برای خود انجام دهد و در یک زمان بایس راه های آبی را به هم وصل کرد.ازخاکهای به جا مانده میتوان برای پوشاندن کویر استفاده کرد و آز آن بهره برداری کشاورزی نمود.بایس توجه کرد که در جنوب ایران که ورودیه آبه به ایران میباشد فیلترهایی نصب شود تا از ورود آلوگیها جلوگیری شود و بتوان در صورت آلودگی محیط زیست برای مدتی ورودیه ها را بست.

 

تصویر پایین رودخانه دانوب وین را از بالا مبینید که جزیره های مصنوعی برای تفریحات در میان این رود ساخته شد.


 


 

 

در خارج از شهر وین دانوب به دو قسمت میشود و در قسمت شرقی دانوب نیروگاه های برق تاسیس شده است.


 

 

 

نیروگاه برق در شرق رودخانه دانوب در وین در سال هزارها کیلو وات برق تولید میکند !!

 

همانگونه که گفته شد رودخانه دانوب در شهر به دو قسمت تقسیم شده است که در میان آن جزیره تفریحات با مراکز و مکانهای مختلف برای بازی  و سرگرمی وجود دارد.عکس های زیرهم چنین از نوع خانه و هتل سازی به سبک سنتی و مدرن در مناطق دیگر دنیا میباشد و میتواند برای کار ما برای ساختن ایرانی زیبا و مدرن مورد الهام قرار بگیرد 

 


 


 

 

 

چگونه میتوان این پروژه سنگین را اجرا کرد ؟

این پروژه سنگین تنها با کمک دوستان ایران ممکن است

  میتوان از کشورهای روسیه و چین برای پیاده کردن این پروژه  کمک گرف.

برای ساختن ساختمانها و رستورانها و مراکز تفریح و گردش در دورادور رودخانه در استان میتوان از کشورهای اروپایی کمک گرفت  ، به این ترتیب که هر  کشور اروپایی یکی از استانها را برعهده می گیرد و در آن استان یک دهکده با ترتیب ساختمانی سنتی آن کشور میسازد. این کار به صنعت توریسم ایران نیز کمک خواهد کرد

بایس گفت که این پروژه نه تنها برای ایران حیاتی است بلکه برای دنیا حیاتی است

هم اکنون که این مقاله را میخوانید بسیاری از کوه های یخی در قطب ها بدلیل گرم شدن کره زمین آب میشوند و این آبها برای کشورهای بسیاری مشکلات زیاد بوجود آورده اند زیرا اگر این وضع به این گونه پیش برود بسیاری از جزایر و کشورهایی مانند دانمارک و هلند به زیر آب خواهند رفت

با اجرای این پروژه میلیاردها لیتر آب به درون ایران و رودهای ساختگی ریخته خواهد شد و این سطح آب در جهان را پایین خواهد آورد

سی و یک استان ایران به پنج قسمت تقسیم میشود

با ساتلیت و برنامه های تکنیکی مخصوص میتوان به آنچه در زیر زمین و خاک وجود دارد پی برد و مسیر دقیق شاه راه های آبی را مشخص کرد

ایران و چهار کشور دیگر استانهاییی را که این پروژه ذر آن پیاده میشود انتخاب میکنند

این پروژه سه مرحله دارد که هر مرحله بایس در یک زمان آغاز و پایان یابد

 

مرحله اول تنها رودخانه و دریاچه مصنوعی و مراکز تفریحی و توریستی سازی

مرحله دوم ساختن کارخانه های تصفیه آب 

مرحله سوم ساختن نیروگاه ها برای تولید انرژی آبی پاک

در هر استان بایس  حداقل یک نیروگاه برق و یک کارخانه برای  تصفیه آب و آب نمک برای آب نوشیدنی انجام بگیرد

مسلم است که بایس برنامه های منظم و مختلف برای جلوگیری کردن از به هدر رفتن آب انجام بگیرد و مردم نیز آگاهی پیدا کنند

در این پروژه فقط بایس از کارگران ایرانی یا در مورد نیاز شدید بلوچهای پاکستان و تاجیکها و افغانها استفاده شود زیرا که مشکل فرهنگی کمتری در مناطق نزدیک به ایران خواهیم داشت 

سرمایه گذاری این کشورها با امضای قراردادهایی با گاز و نفت و آب شیرین و برق که از این پروزه بدست می آید پرداخت میشود

بایس پذیرفت این برنامه یک برنامه حیاتی برای ایران است 

نمیتوان کشوری با 200 میلیون جمعیت داشت و از انرژی و آب نوشیدنی و تمیز بی بهره بود

  وپروژه ایران پروژه بسیار مهمی است زیرا که اگر روزی پروژه جاده ابریشم نوین به اجرا برسد این جاده  خود را میتواند به شابیران بپیوندد

   آینده ایران به این پروژه بسته است 

  اگر می خواهیم کشوری مدرن و پیش رفته داشته باشیم؛ اگر می بینیم که اروپا تا به این اندازه پیش رفته است (ایران نصف اروپاست !!) به دلیل بودن آب 

در میان هر شهر اروپاست ؛ به این دلیل است که در اطراف اروپا نیز آب است

همانگونه که گفته بودم آب زندگی است، اب یعنی پیشرفت در ورزش، آب یعنی پیشرفت در توریسم ،آب یعنی انرژی پاک ؛ آب یعنی محصولات کشاورزی و 

دامداری بیشتر

 

 پروژه شابیران محدود به مرزهای ایران میشود و بس و نبایس به کشورهای دیگر کشیده یشود

 

قسمتهای مختلف کارخانه برای تصفیه آب برای آب نوشیدنی

 

  •  

  

    

 

  

  

  

 

  

 


   


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

بسیاری راهع آهن را بهترین میدانند ولی اینگونه نیست و ساختار خطوط راه آهن بسیار زمان و هزینه میبرد

بخوانید مفاله زیر را تا بهتر متوجه شوید


چهار عامل تنزل شدید بازدهی راه آهن

 

 

هرگونه کپی برداری از بخشی و یا تمامی مطالب یا ظاهر، عملکرد و یا طرح های سایت بدون اجازه و بدون ذکرمنبع و نام نویسنده و نام سایت از مراجع قانونی در ایران و اطریش پیگیری میشود  

Nach oben