رقص

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

رقص یکی ازهنرهای بسیار بسیار قدیمی بشریت است و هر قومی شادی و غم خود را به گونه ای به نمایش می گذارد.اقوام ایرانی نیز از این امر مستثنا نیستند.بسیاری از دوستان گفتند که رقص نقطه حساس مذهبیون در ایران است و بهتراست در این مورد چیزی ننوشت، ولی آیا واقعأ اینگونه است ؟ من اینگونه فکر نمی کنم

رقص مانند موزیک ، آوازخوانی ، و هر هنر دیگر بیانگر روحیه رقاص یا نوازنده یا آوازخوان است؛ نماینده روحیه سازنده شعر و موسیقی است
 صحبت از رقص شد ؟ میتوان صحبت از رقص ملی کرد یا اینکه هر قومی رقص خود را دارد ؟ بلی ما رقص عزا با موسیقی غمگین  داریم (شاید در ایران خوب شناخته نشده باشد) ، بلی ما رقص شادی با موسیقی شاد داریم ؛ بلی ما موسیقی های قومی با رقص های قومی داریم؛ موسیقی ملی ما هم از سازهای ایرانی بر می خیزد ورقص ملی هم مجموعه ای از حرکات و رقصهای قومهای مختلف ایرانی می باشد 

دلیل اینکه بعضی از مذهبیون به هنر رقص و آواز خوانی (آنهم فقط زنان !!!) حساسیت دارند چیست ؟

با رقص آغاز کنیم
 آنگونه که ما میدانیم رقص یکی از هنرهای قدیم و اصیل ایران است.نقاشی ها و حکایت های زیادی به ما می گویند که حتی در دوران اسلامی هم این دو هنر رایج بوده است. اشعار شاعران بزرگ ما ازرقص و آواز خوانی می گویند (شاید باید این اشعار را هم ممنوع کرد) ؟

هر هنر بایدهنر بماند و عوامل دیگر در آن دخالت نکنند. اگر عوامل دیگر در آن دخالت کنند دیگرآن هنر آن هنر نیست و چیز دیگری است. آنچه که اکثر این آقایان متأسفانه از هنر رقص در حافظه دارند رقص های عربی است که نه تنها با هویت ایرانی اصلأ مطابقت ندارند و رقصهای بیگانه هستند بلکه عامل دیگری نیز دارد که ربطی به رقص ندارد و آن عریان بودن بدن آن زنست که در اینجا باید حق را به آنها داد ولی این رقص ، رقص ما نیست، رقص ایرانی نیست. بلکه یک سری حرکات و ژست های سکسی وهوس انگیز برای مردهای هوسباز و چشم چران است که به این مجلس ها می رفتند و به همه جای رقاص نگاه و توجه میکردند جز به رقص و این همان جیزی است که من هم ازپایین آوردن سطح ارزش یک زن تا حد یک جسم شهوت آور شاکی هستم و مسلمأ این چیزی نیست که من میخواهم ولی من می خواهم از این آقایان بپرسم این رقص ها در کجا صورت می گیرد ؟ در کشورهای مسلمان یا غیر مسلمان ؟؟ حال مردم این کشورها به اصطلاح مسلمانند یا کافرند ؟

حال به لباسهای محلی و سنتی زنان ایران بنگرید؛ لباسهای کردی یا بلوچی یا مازندرانی، لباسهایی زیبا و پوشیده ؛ حال اگر آنها با این لباسها دریک سالن نمایش رقص های محلی خود را به نمایش بگذارند باز هم غیر اسلامی است ؟ من شانس آنرا داشتم که در وین یک نمایش رقص مردان و زنان کرد را ببینم و از آن لذت بردم و قسم می خورم توجه من به هیچ جایی متمرکز نبود جز لباسهای رنگارنگ و زیبا ، موسیقی گوشنواز و هماهنگی و موزونی حرکات این زنان و مردان هنرمند کرد و هیچ احساس غریزی هم بمن دست نداد!! و 

حال من به بعضی از این آقایان توصیه می کنم که چنین رقص های مردمی را ببینند، اگر خوششان آمد و شهوتی هم نشدند!! با من هم صدا شوند و برای گسترش و آزادی این هنر ایرانی بکوشند و اگر این آقایان پس از دیدن این چنین رقصی قومی احساسی جنسی کردند توصیه میکنم یا هر چه زودتر زن بگیرند (اگر ندارند) چون یک خطر یرای جامعه محسوب می شوند و اگر زن دارند و پس از دیدن این رقص ها باز هم احساسی می کنند حتماً به یک روانپزشک مراجعه کنند

آنچه مسلم است اسلام مخالفت خود را با هر عاملی که انسان را از حالت عادی خارج کند و یا تحریک کند ویا اجازه تصمیم گیری عاقلانه را از او

بگیرد صریحأ اعلام میکند و این عوامل را حرام میداند. با نگاهی به محفل های اعراب قبل از اسلام ، محفل هایی با غذاهای زیاد (اسراف) شراب و زنهای رقاص نیمه لخت به این مطلب پی می بریم ، ولی سوأل این است : آیا این آقایان جامعه ما را جامعه قبل از اسلام و شعور مردم ایران را شعور عربهای قبل از اسلام می دانند ؟ آیا واقعأ فکر می کنند در یک سالن چند هزار نفره اگر گروهی از زنان و مردان هم میهن ما با لباسهای قومی خود ،با ساز های خود، با موسیقی محلی خود برقصند این یک حرکت غیر اسلامی است ؟ اگر جوابشان مثبت است به آنها صریحأ می گویم که از جوهر اسلام هیچ نفهمیده اند

در دنیای اینترنت وسی دی و ساتلیت این رقص ها غیر اسلامی نیست و افراد شهوت ران و شهوت پرست به دنبال این رقص ها نمی روند بلکه به دنبال فیلم های دیگری میروند و خود آنها می دانند منظور من چیست و آنها را هم از راه قاچاق یا کپی برای خود تهیه می کنند ؛ پس علت این سخت گیری های بی علت و متعصبانه بر ضد این هنر قدیمی ایرانی چیست؟ با این سخت گیری های بیهوده ترویج به همان رقص های زنان نیمه لخت و پنهانی برای گروهی مخصوص و معدود میکنند، آیا واقعأ این چیزی است که آنها می خواهند ؟ من فکر نمی کنم.

 آواز خوانی 

متأسفانه در زمان شاه قدیم خواننده های زن ایرانی تحت تأثیرموسیقی و آوازخوانی غرب (آمریکا و اروپا) یا شرق ( عربها و ترکها) بودند یعنی غرب زده یا شرق زده بودند و خود را با لباسهایی غربی یا شرقی به نمایش میگذاشتند و نمایش آنها شاید اصیل بود ولی نه اصیل ایرانی. من خواننده زن اصیل ایرانی را خواننده ای میبینم که با لباسهای اصیل ایرانی اشعار اصیل ایرانی با سازها و موسیقی اصیل ایرانی بخواند نه با موهای پریشان وار و مقداری زیاد پودر و کرم در صورت و لباسهای نا متناسب و خارجی ،مانند یک عروسک سخنگو

خواننده زن موسیقی ایرانی باید بداند توجه شنونده را به موسیقی و شعرجلب کند و نه چیز دیگر،باید با شخصیت و آموخته باشد. مسلم این است که حرکات و ژست های نا مناسب هم جایی در آوازخوانی اصیل ایرانی ندارند 

چرا من از چنین خواننده زنی در محیط فرهنگی و هنری ایران حمایت میکنم ؟

زیرا نمی خواهم که در خارج و کشورهای بیگانه و دشمن بگویند زن هنرمند ایرانی در ایران لال است؛
زیرا نمی خواهم که کاست ها و سی دی های نوازنده و خواننده های غرب زده یا شرق زده در ایران پر شود؛
 زیرا نمی خواهم که رقص وآواز خوانی که از هنرهای قدیمی ایران است از میان برود

کسانی که تعصب زیاد در این مورد نشان می دهند درست همان کاری را می کنند که دوست ندارند اتفاق بیافتد، نباید کاسه داغتراز آش شد.ما باید سیاست جدایی زن و مرد را درجامعه ایرانی فراموش کنیم ، اگر زن ایرانی میتواند آتش نشان و پلیس و ... بشود چرا نباید خواننده شود ؟

من می خواهم که رقص سنتی ایرانی و آواز خوانی سنتی و ملی با شرایط مشخص و مطابق با اصولی که گفته شد در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید درج شود و دولت از آن حمایت کند

جهانگردها به ایران می آیند و دوست میدارند شبی را در سالنی حضور یابند و نه رقصهای خود را بلکه رقصهای بومی و ایرانی را ببینند، پس چرا این سالن ها را با جهانگردهای خارجی پر نکنیم؟

من اینجا صریح اعلام میکنم کسانی که با تغییر و تصحیح اشتباهات گذشته و ایران گرایی  مبارزه و مخالفت می کنند ایران ستیز و دشمن این فرهنگ و تمدن هستند

اینجا بایس مردم خود در باره آنان قضاوت کنند و می کنند

 

فراموش نکنیم حمایت از رقص و آواز سنتی ایرانی (زن ومرد) نه تنها سود های سیاسی و فرهنگی برای ایرانی دارد بلکه ایجاد بسیاری کار خصوصأ برای زنها نیز می کند و یک عامل مثبت دربخش توریسم ایران به شمار میرود

مجید بهرام بیگی

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/08.html 8 نگاه کنید

Nach oben